21 lipca 2024

Ratingi, indeksy, oceny, inicjatywy – trzeba rozumieć, co mówi biznes

Ratingi, indeksy, oceny, inicjatywy – pomagają przedsiębiorcom mówić o zaangażowaniu w zrównoważony rozwój ich organizacji i wprowadzanych zmianach. Z kolei dla klientów i partnerów biznesowych stanowią informację o firmie w zakresie jej wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz etykę i ład korporacyjny. Eksperci nie mają wątpliwości – chcąc być konkurencyjnym i rozwijać swój biznes trzeba wiedzieć nie tylko co to jest ESG czy CSRD. Warto znać także inne skróty. M.in.: SBTi, Bloomberg GEI czy Sustainalytics.

Choć skrót ESG (z ang. ESG: E- environmental, S – social, G – governance) jest z nami już ponad dwie dekady, dopiero od kilku lat pojawia się w komunikacji spółek. Wraz z nim do coraz bardziej powszechnego użycia wchodzą także inne terminy. Warto poznać je, wiedzieć co oznaczają i zrozumieć ich biznesową moc. Więcej informacji na temat zagadnień i definicji opisujących zrównoważony rozwój organizacji i związanych z ESG znajdziesz TUTAJ.

Klimat na agendzie zarządów dużych i małych

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to, obok niestabilności geopolitycznej i gospodarczej czy inflacji, jedno z najważniejszych zagadnień biznesu. 

– Coraz więcej firm zwraca uwagę czy ich potencjalni partnerzy biznesowi inwestują w zieloną transformację. Bardzo ważna w tym kontekście jest także presja ze strony instytucji finansowych. To wszystko powoduje, że wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego czy ograniczanie śladu węglowego to już nie tylko kwestia wizerunkowa, ale twardy aspekt biznesowy stanowiący o tym czy firma pozyska lub nie środki na finansowanie swoich inwestycji – mówi Tomasz Barańczyk, lider inicjatyw ESG w PwC Polska.

Bez wątpienia kwestie regulacyjne – nowe przepisy już wdrażane lub zapowiadane – w tym w szczególności dyrektywa CSRD – nakładają na firmy coraz więcej obowiązków. Regulacjami są obejmowani nie tylko ci najwięksi, ale również coraz mniejsze podmioty. Zatem presja regulacyjna, obok szukania przewag konkurencyjnych i zapewnienia finansowania swoich działań, to najistotniejszy aspekt mobilizujący zarządy do prowadzenia zrównoważonego biznesu. 

Pomoc w ocenie

Dyrektywa CSRD docelowo uporządkuje bardzo wiele zagadnień. Zanim się to jednak stanie na pewno minie sporo czasu, gdyż przepisy będą wprowadzane stopniowo, określonymi etapami. 

– Przed nami perspektywa co najmniej 3 lat – wpływ standaryzacji będzie się rozprzestrzeniał na firmy coraz mniejsze i z różnych branż – mówi Tomasz Barańczyk.

Obecnie, jak przyznaje, wielu spółkom nie jest łatwo się odnaleźć i zrozumieć istotę działań związanych z raportowaniem niefinansowym. 

– Mamy teraz bardzo duże zamieszanie. Jest wiele konkurencyjnych inicjatyw i ratingów, które nachodzą na siebie, nie są skonstruowane według jasnej i przystającej do siebie metodyki, jest wielość, nadpodaż kryteriów. To czynniki mocno utrudniające i przeszkadzające biznesowi w różnego typu badaniach i porównaniach. Dlatego tak ważna jest dyrektywa CSRD – ma uporządkować rynek według jednolitych kryteriów. Zapewnić element porównywalności. Nie można przecież wrzucać do jednego „worka” różnych ocen, certyfikatów, ratingów. Nie można ich podzielić sektorowo, gdyż dotyczą różnych branż – dodaje.

Nieznane skróty określające zrównoważony rozwój organizacji

Wokół ESG pojawia się bardzo dużo nowych, nieznanych słów i określeń. Czy to konieczne, aby wiedzieć co one oznaczają? Eksperci przyznają, że poznanie tych zagadnień i całej nomenklatury z nimi związanej jest kluczowe z punktu widzenia wdrożenia ESG w organizacji. Zwłaszcza, że coraz częściej pojawiają się informacje od firm o uzyskaniu przez nie oceny Sustainalytics, Sustainable Fitch czy też znalezieniu się w indeksie Bloomberg GEI lub zgodności ze standardem SBTi. 

– Dlatego tak bardzo istotne jest postawienie na edukację, rozwój pracowników, szkolenia informujące co w praktyce oznacza ESG. Jeszcze kilka lat temu ESG nie było twardym czynnikiem biznesowym. Funkcjonowało w obszarze marketingu i CSR. Teraz to zagadnienia odnoszące się do niemal każdego obszaru działania biznesu oraz strategii rozwoju całej firmy – podkreśla T. Barańczyk.

Istotnym elementem są także oczekiwania nowych pracowników. To oni coraz częściej pytają o kwestie klimatyczne, równości, inkluzywności. A indeksy i ratingi mogą być twardym argumentem potwierdzającym kierunek działania organizacji. 

ESG w Polsce wdrażane od lat

Dlatego tak ważna jest edukacja i rozumienie wprowadzanych zmian w firmach. Zwłaszcza, że dla wielu organizacji działania prośrodowiskowe czy prospołeczne nie są żadną nowością.  

– W Polsce działa cały szereg firm, które od lat wdrażały elementy ESG do swojej strategii i działań na co dzień. Sama terminologia nie ma tak istotnego znaczenia. Najważniejsze jest to, co i jak robimy lub czego nie robimy w zakresie ESG. Często ESG jako hasło, jest pewną abstrakcją. Ale jak zaczynamy mówić o konkretnych tematach np. poprawie efektywności energetycznej albo o czynnikach klimatycznych, takich jak zaopatrzenie w wodę, czy też poruszamy kwestie społeczne związane np. z równym traktowaniem i motywacją do pracy to się okazuje, że to wszystko dzieje się i jest wdrażane – mówi Tomasz Barańczyk.

Z ostatniego badania CEO Survey wynika, że dyrektorzy generalni w Polsce i na świecie spodziewają się, że zmiany klimatyczne będą miały przede wszystkim wpływ na ich pozycje kosztowe. Aż 80 proc. spodziewa się umiarkowanego, dużego i bardzo dużego wpływu na koszty. 

– Te obawy dotyczą kosztów bieżącej działalności m.in. związanych z energią elektryczną, ubezpieczeniem (susze, powodzie, gwałtowne zjawiska pogodowe itp.), transportem. Także koniecznością szukania innych dostawców towarów i usług, którzy dają większą szansę na spełnienie kluczowych parametrów ESG. Przejściowo faktycznie są to zwiększone koszty. Ale w średnim czy długim terminie pozwolą firmom lepiej działać, generować wyższe przychody, a co za tym idzie poprawiać rentowność. Dlatego uważam, że „wchodzenie” w ESG po prostu powinno się opłacać – podsumowuje Tomasz Barańczyk.

Redakcja esginfo.pl wspólnie z ekspertami PwC Polska przybliża tematykę związaną z ESG. Wspólnie wyjaśniamy pojęcia i znaczenie najczęściej pojawiających się w przestrzeni publicznej skrótów, ratingów i zagadnień. Więcej informacji TUTAJ