29 maja 2024

Robyg: raport ESG za 2023 r.

Deweloper Robyg opublikował trzeci Raport ESG. Do najważniejszych osiągnięć należą m.in. obniżenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych o ponad 48 proc. z roku na rok oraz wzrostu udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych używanej w procesie budowy do 100 proc. 

– Grupa od wielu lat konsekwentnie pozostaje wierna swojej misji tworzenia innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w branży budowlanej. Dąży do pełnego zaangażowania w tworzenie zrównoważonej przyszłości. W efekcie miniony rok był dla nas czasem pełnym sukcesów zarówno w wymiarze finansowym – Grupa zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,813 mld zł – jak i w aspekcie dążenia do realizacji Agendy 2030. Wykonaliśmy kolejne kroki, by rozszerzyć nasze raportowanie śladu węglowego, zwiększyć bezpieczeństwo na naszych budowach oraz zaktualizować nasze wewnętrzne regulacje dodając kolejne aspekty ESG do obszaru compliance. W porównaniu do roku 2022 w 2023 obniżyliśmy całkowite emisje gazów cieplarnianych Grupy w zakresie 1 i 2 o ponad 48 proc., a w przeliczeniu na metr kwadratowy budynków w budowie o 37 proc. Wszystkie etapy naszych osiedli oddanych do użytkowania w 2023 r. wyposażone były w rozwiązania niskoemisyjne i sprzyjające bioróżnorodności – mówi Eyal Keltsh, prezes Zarządu Robyg. 

Robyg dla Planety

Aby zminimalizować swój wpływ na środowisko naturalne, spółka wprowadziła klika lat temu Zielony Standard. Obejmuje zarówno rozwiązania i udogodnienia dla klientów, jak i wytyczne dla architektów i projektantów. Dokument zawiera wytyczne dotyczące projektowania i prowadzenia inwestycji w sposób odpowiedzialny środowiskowo, przeciwdziałający miejskim wyspom ciepła oraz wspierający walkę ze zmianami klimatu.

Szczególnie koncentrujemy się efektywności energetycznej naszych budynków, nawiązując tym samym do ambitnych celów Fit for 55. Średnia efektywność budynków oddanych przez nas do użytkowania w 2023 r. wynosiła 61,71 kWh/m2/rok, co jest wynikiem poniżej normy, ale i znacznie poniżej średniej krajowej. Nasze cele osiągamy dzięki konsekwentnej współpracy wielu działów i specjalistów, a narzędziem do ich realizacji jest m.in. Zielony Standard, który precyzyjnie wyznacza w sumie 42 rozwiązania dla budynków. Efektem dla środowiska naturalnego jest ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na otoczenie oraz wsparcie bioróżnorodności. Z kolei dla mieszkańców naszych inwestycji zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawienie ich jakości życia – mówi Anna Wojciechowska z Robyg. 

Robyg dla Ludzi i zbalansowana różnorodność płci

To przede wszystkim 3 cele: być pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce, dążenie do osiągnięcia udziału kobiet w zarządzaniu na poziomie 50 proc. oraz zero wypadków w pracy.

Wszystkie z nich deweloper kolejny rok z rzędu realizuje poprzez utrzymywanie poziomu rotacji na stałym poziomie, rozbudowując programy motywujące i rozwijające zespół, zwiększając liczbę godzin szkoleniowych na wszystkich poziomach zatrudnienia. W 2023 r. kobiety stanowiły 72 proc. pracowników, a także 57 proc. wyższej kadry zarządzającej. 

Sukcesywny rozwój – Robyg dla zrównoważonego biznesu 

To przede wszystkim transparentna działalność oparta na corocznym ujawnianiu informacji oraz wielopoziomowe działania w zakresie compliance. Obejmują one nie tylko pracowników, ale również łańcuch wartości, w którym wprowadzane są regulacje zarówno dla pracowników i współpracowników jak i dla kontrahentów. Spółka aktywnie działa też na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.