16 lipca 2024
ESG przyspieszy dekarbonizację

Rohling SUUS: strategia ESG z celami zatwierdzonymi przez SBTi

Rohlig SUUS Logistics wdraża swoją pierwszą strategię ESG. Przedstawione w dokumencie krótkoterminowe cele redukcji emisji oparte na nauce zostały zatwierdzone przez Science Based Targets initiative.

Od kwietnia 2024 r., SUUS rozpoczyna wdrażanie swojej pierwszej strategii ESG, która nakreśla plan rozwoju firmy na lata 2024-2026. Dokument opiera się na trzech filarach: „Wiarygodność klimatyczna”, „Wzmacnianie społeczności” oraz „Logistyka wartości”. W pierwszym z nich SUUS koncentruje się na krótkoterminowych celach dekarbonizacji, jak i na gospodarce obiegu zamkniętego. Drugi aspekt obejmuje działania skierowane do pracowników, kierowców i partnerów transportowych, a także programy wsparcia dla lokalnych społeczności. Ostatni z nich poświęcono inicjatywom mającym na celu etyczne działanie, przejrzyste raportowanie i współpracę z partnerami biznesowymi na rzecz ESG.

Zrównoważony rozwój to nie dodatek do codzienności

– Postrzegamy zrównoważony rozwój jako nieodłączny element naszej działalności, a nie dodatek do codziennych aktywności. Dlatego nasza strategia ESG wynika bezpośrednio ze strategii biznesowej. Kolejnym krokiem będzie połączenie tych dwóch dokumentów w jedną mapę wskazującą nam drogę rozwoju. Niektóre z priorytetów, które wyznaczyliśmy, to kontynuacja lub rozszerzenie wcześniejszych działań, np. w obszarze społecznym. Nadal naszym celem strategicznym jest bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży TSL – mówi Piotr Iwo Chmielewski, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics.

Podczas opracowywania strategii wykonano analizę rynku oraz otoczenia biznesowego. Ponadto przeprowadzono liczne wywiady i warsztaty z pracownikami, aby zrozumieć, co oznacza dla nich zrównoważony rozwój i gdzie widzą firmę za kilka lat. Dzięki zaangażowaniu interesariuszy w proces tworzenia strategii możliwe było nie tylko opracowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Także zdiagnozowanie potencjalnych zagrożeń i szans, które mogą pojawić się w przyszłości.

– Jako firma rodzinna rozumiemy, że budowanie biznesu na pokolenia przypomina maraton, a nie sprint. Kluczowe jest ustalenie realistycznych, osiągalnych celów krótkoterminowych, aby ukończyć ten długodystansowy wyścig. Filozofia ta leży u podstaw naszego podejścia do ESG, w tym do wiarygodności klimatycznej. Dlatego też zdecydowaliśmy się poddać nasze krótkoterminowe cele redukcji emisji weryfikacji przez SBTi. To duża satysfakcja, widzieć, że SUUS dołącza do tej wciąż wąskiej grupy firm, które wyznaczają swoje priorytety w oparciu o naukę. Jako największy polski operator logistyczny zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na naszych barkach i aspirujemy do bycia liderem zielonej transformacji. Koncentrujemy się na tym, aby być w myśl naszego hasła: One Step Ahead on the sustainability journey – wyjaśnia Piotr Iwo Chmielewski.

Plany redukcji

Spółka zobowiązała się do redukcji własnych emisji gazów cieplarnianych o 42 proc. do roku 2030 w porównaniu z bazowym 2022 r. (zakres 1 i 2). Dotyczy to m.in. przejścia na energię ze źródeł odnawialnych, zwiększania efektywności energetycznej czy wymianę floty samochodów służbowych. Co więcej, w zakresie 3, polski operator zobowiązał się, że do 2028 r. 71 proc. jego partnerów transportowych przyjmie cele oparte na nauce, wspierając wspólne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

­Logistyka to system naczyń połączonych, co wyraźnie widzimy w kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dlatego stawiamy na redukcję własnych emisji i szukamy partnerów biznesowych – klientów oraz przewoźników, armatorów morskich czy linii lotniczych, którzy są gotowi zaangażować się w długoterminowe i stabilne partnerstwo na rzecz wspólnej realizacji tych celów. W SUUSie postrzegamy ESG nie tylko jako wyzwanie, ale także jako szansę na rozwój nowych modeli biznesowych. Zielone opcje w logistyce nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego, ale także do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności biznesowej  mówi Magdalena Lejman, z Rohlig SUUS Logistics.

Strategia ESG i członkostwo w SBTi nie są jedynymi działaniami w obszarze zrównoważonego rozwoju, które SUUS podejmuje. W ostatnich latach operator opublikował dwa raporty niefinansowe, choć obowiązkiem tym będzie objęty dopiero od 2025 roku. Znaczna część magazynów SUUSa posiada certyfikację BREEAM. Potwierdza ona, że projekty powstały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a budynki są przyjazne dla pracowników i środowiska naturalnego. Wszystkie nowe lokalizacje wyposażono w panele fotowoltaiczne, świetliki i inteligentne systemy sterowania oświetleniem, a także łąki kwiatowe. Ponadto EXPERT, spółka należąca do Grupy SUUS, wykorzystuje pojazdy elektryczne na tzw. ostatniej mili do dostaw towarów ponadgabarytowych, takich jak meble i sprzęt AGD. Operator testuje również zastosowanie elektrycznej ciężarówki w transporcie krajowym FTL (całopojazdowym) i rozszerza swoje usługi w zakresie transportu intermodalnego.