25 lutego 2024

Roszczenia ESG – w 2023 roku będzie ich więcej 

Prawnicy przygotowują się na wzrost liczby spraw związanych z pozwami dotyczącymi obszaru ESG. To efekt ogólnoświatowego zaostrzenia wymogów dotyczących ujawniania informacji przez przedsiębiorstwa.

Badanie przeprowadzone w USA przez firmę prawniczą Norton Rose Fulbright wykazało, że niemal co trzeci z ponad 430 dyrektorów działów prawnych w firmach ocenił, że ekspozycja na tzw. spory ESG wzrosła w 2022 roku. Z kolei 24 proc. z tego grona spodziewa się jej pogłębienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Kluczowe przyczyny to brak jasnych regulacji i wytycznych oraz wzmożone kontrole regulacyjne związane z przestrzeganiem zasad ESG – informuje Bloomberg Green.

Sprawy pracownicze, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych i ESG

Tematyka ESG dołączyła do grona najpopularniejszych w firmach sporów, czyli tych dotyczących spraw pracowniczych, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Norton Rose określa je wszystkie jako „obszary pozwów zbiorowych, które będą przedmiotem przyszłych postepowań”.

Rosnące obawy prawników korporacyjnych w branżach od finansów po technologię odpowiadają fali pozwów zbiorowych związanych z greenwashingiem. Jest to częściowo spowodowane faktem, że kalifornijska palestra „znalazła sposób, jak wnosić takie sprawy” – wynika z raportu Norton Rose. Chodzi o firmy, które wydają uogólnione oświadczenia ESG. Coraz częściej stają się one celem w sprawach dotyczących konkretnych produktów.

– We wszystkich branżach odczuwalna jest presja ze strony m.in. klientów, akcjonariuszy i organów regulacyjnych, aby zwiększyć zakres ujawniania swoich celów i wyników w zakresie ESG. Jeśli te ujawnienia są postrzegane jako fałszywe, wprowadzające w błąd lub niewystarczające, może dojść do sporów sądowych – powiedziała Rachel Roosth, partner w dziale sporów w Norton Rose.

Co trzeci prawnik obawia się pozwów związanych z ESG w 2023 roku

Z raportu Norton Rose wynika, że tylko 8 proc. ankietowanych w 2022 r. otrzymało pozwy zbiorowe związane z ESG. Jednak 37 proc. obawia się, że w przyszłości „głównym czynnikiem napędzającym pozwy zbiorowe” będzie właśnie ESG. 

– Chociaż rodzaje ryzyka procesowego mogą różnić się w zależności od branży, firmy we wszystkich sektorach mogą skorzystać z oceny ryzyka związanego z ESG i sposobów jego łagodzenia – powiedziała Rachel Roosth.

Wiele osób myśli o zmianach klimatycznych i przemyśle energetycznym, gdy mowa o ESG. Tymczasem ryzyko zmian klimatycznych nie ogranicza się do jednej branży. Interesariusze naciskają na informacje z wielu innych obszarów ESG, takich jak zarządzanie odpadami, różnorodność, inkluzywność, praktyki zarządzania ryzykiem.

– Sektor żywności i napojów miał najwyższy odsetek respondentów (40 proc.), którzy spodziewają się zwiększonej ekspozycji na spory ESG w nadchodzącym roku. Może to odzwierciedlać obawy związane z pozwami sądowymi związanymi z recyklingiem i jednorazowymi tworzywami sztucznymi – powiedziała Rachel Roosth.

Źródło: Bloomberg Green