16 lipca 2024

Równość płci: niby jest lepiej, ale jednak wciąż słabo

Problem braku równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w społeczeństwie był tematem przewodnim kolejnej edycji „Ring the Bell for Gender Equality” – wydarzenia organizowanego przez GPW i UN Global Compact Network Poland. 

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat promuje i edukuje w tematach związanych 
z różnorodnością. Różnorodne zarządy, rady nadzorcze, a także zespoły w ramach organizacji sprawiają, że jest ona bardziej otwarta na otoczenie, swoich klientów. Także lepiej widzi swoją konkurencję oraz szanse i zagrożenia –
 powiedziała Izabela Olszewska, członek Zarządu GPW w „Wideokomentarzu GPW”.

– Podczas wydarzenia usłyszeliśmy o wielu znakomitych pomysłach i działaniach podejmowanych przez innych ludzi. Pomagają nam one pociągnąć ze sobą innych w stronę osiągnięcia celów, które są realne
i potrzebne 
– dodała Ann Prendergast, CEO SSGA Europe Limited.

Wśród konkretnych inicjatyw i doświadczeń, którymi dzieliły się uczestniczki wydarzenia, były m.in. działania Sieci Badawczej Łukasiewicz: 

– Staramy się, przede wszystkim, ambitnie podejść do zaangażowania i obecności kobiet w badaniach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Niestety statystyki w całej Unii Europejskiej są wciąż wyzwaniem (…). W Łukasiewiczu staramy się, aby wymiar równouprawnienia kobiet i mężczyzn, udziału badaczek i naukowczyń był na każdym etapie – projektowania, realizacji i wdrażania – uwzględniany – podkreśliła Dominika Bagińska-Chyłek, kierownik Działu Regulacji i Wyzwań Technologicznych, Łukasiewicz – ORGMASZ. 

Równość płci: bijemy rekordy, ale poziomy wciąż niskie

Z analiz GPW, przygotowanych na podstawie Notoria Serwis wynika, że udział kobiet w zarządach spółek z rynku regulowanego i alternatywnego uległ w ostatnim roku niewielkim zmianom. W przypadku spółek notowanych na rynku podstawowym i równoległym GPW wskaźnik udziału kobiet w zarządach wyniósł  12,8 proc. Oznacza to wzrost do rekordowego poziomu z 2019 r.

W przypadku rad nadzorczych odsetek kobiet wynosi 19,3 proc. i jest najwyższy w historii badań. Również inne wskaźniki pokazują, że w kwestii równości płci jest jeszcze wiele do zrobienia.

– Biznes odgrywa ogromną rolę, ponieważ jego obecna odpowiedzialność społeczna jest znacznie większa niż kiedykolwiek wcześniej, właśnie w kwestii gender equality. Mieliśmy szansę wysłuchać prelegentów i prelegentek mówiących na temat działań, które wspierają równość i są podejmowane w firmach. Działania te dają nadzieję, że zmiany nastąpią znacznie szybciej niż za 132 lata – powiedziała Anna Potocka-Domin z UN GCNP.

„Wideokomentarze GPW” można obejrzeć na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube GPW.