24 kwietnia 2024

Santander Bank Polska: Raport ESG za 2022 rok

Bank przygotował już dziesiątą publikację, w której opisuje praktyki zarządcze oraz swój wpływ społeczny i środowiskowy. Po raz pierwszy poddał niezależnej weryfikacji część swojego śladu węglowego.

W tegorocznej edycji raportu ESG wykorzystano najnowszą wersję międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI). Publikacja odnosi się do międzynarodowych wytycznych i celów istotnych z punktu widzenia banku oraz sektora finansowego. Wpisuje się w wymogi Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat. Także zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking i wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju zidentyfikowane jako strategiczne dla Santander Bank Polska. Raport uwzględnia też wskaźniki zdefiniowane przez „Wytyczne do raportowania ESG – Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Również uwzględnia własne, wewnętrzne wskaźniki efektywności.

Emisje gazów cieplarnianych pod lupą

W tym roku bank po raz pierwszy poddał niezależnej atestacji emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 według standardu Greenhouse Gas Protocol. Oznacza to, że atestowany był bezpośredni ślad węglowy banku. Także emisje pośrednie związane ze zużyciem zakupionej energii elektrycznej, cieplnej i pary wodnej.

Bank integruje swoje ujawnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju z informacjami na temat oddziaływania na klimat. Dlatego raport już po raz drugi zawiera analizę klimatyczną opracowaną z wykorzystaniem rekomendacji TCFD. Obejmuje ona ryzyka i szanse klimatyczne w dwóch scenariuszach i trzech wymiarach czasowych: krótkim (do roku 2025), średnim (do roku 2030) i długim (do roku 2050).

– Niezależnie od wielu wyzwań, przed którymi stoi sektor bankowy, konsekwentnie realizujemy Agendę Odpowiedzialnej Bankowości. Jest to zarówno ekonomiczna konieczność, jak i odpowiedzialność z myślą o przyszłych pokoleniach. Jako bank zaangażowany społecznie prężnie działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rosnący portfel zrównoważonych kredytów i wsparcie dla projektów z zakresu zielonej transformacji. W kolejnych latach będziemy zwiększać nasze zaangażowanie projekty z zakresu ESG – podkreśla Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Audyt PwC Polska

W związku z nadchodzącymi wymogami regulacyjnymi bank podjął decyzję o weryfikacji najistotniejszych wskaźników Raportu ESG za 2022 rok przez głównego audytora Grupy Santander Bank Polska. Audyt wykonała firma PricewaterhouseCoopers Polska. Jest to krok w kierunku docelowego raportowania kwestii ESG zintegrowanych z raportowaniem finansowym.

Strona internetowa raportu i serwisu ESG funkcjonuje w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Serwis został dostosowany do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Jest zgodny z międzynarodowym standardem o dostępności dla osób o indywidualnych potrzebach (WCAG 2.1 na poziomie AA). Posiada certyfikat Fundacji Widzialni.org.