23 czerwca 2024

SBTi – co oznacza i jak wpływa na wskaźniki ESG

Coraz częściej w informacjach dotyczących celów klimatycznych i ambitnych założeń spółek dotyczących ograniczania emisji CO2 pojawiają się mało rozpoznawalne nazwy i skróty. Dziś tłumaczymy co oznacza skrót SBTi, który dumnie pojawił się m.in. w komunikatach Allegro, LPP czy BOŚ.

SBTi – Science Based Targets initiative – nazwa nie jest tłumaczona na język polski. Oznacza wspólną inicjatywę czterech międzynarodowych organizacji. Jej głównym celem jest wsparcie sektora prywatnego w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Określane przez spółki cele dekarbonizacyjne poddawane są weryfikacji według metodyki naukowej SBTi. Profesjonalna ocena strategii pomaga w osiąganiu neutralności klimatycznej w określonym czasie. To wszystko zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki o klimacie.

SBTi: Na świecie ponad 4,7 tysiąca spółek – w Polsce tylko 16

Na świecie od 2015 do połowy marca 2023 roku do inicjatywy przystąpiło 4764 podmioty. Zdecydowanie najwięcej jest wśród nich firm brytyjskich – aż 1451. W USA takich firm jest 648, w Irlandii 72. 

W Polsce jedynie 16 spółek reprezentujących różne branże przystąpiło do inicjatywy SBT. Są to: Agromaks Sp. z o.o., Allegro, Bank Ochrony Środowiska, CANPACK Group, CIECH, Eurocash, Ghelamco, Group One, Heinz Glas Działdowo, InPost, Inter Cars, JMB Wind Engineering, LPP, MAKROCHEM, mBank oraz Żabka Polska. Z tego grona tylko 8 ma w pełni zatwierdzone cele.

SBTi to partnerstwo międzynarodowych organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Tymi organizacjami są: Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i WWF. Każda organizacja, bez względu na sektor czy skalę działania, ma możliwość przystąpienia do inicjatywy.

Jaka jest rola Science Based Targets? 

Do głównych działań inicjatywy Science Based Targets należy:

  • Definiowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji i definiowania celów neutralności klimatycznej.
  • Zapewnianie pomocy technicznej i zasobów eksperckich firmom, które wyznaczają cele klimatyczne zgodne z najnowszymi osiągnięciami wiedzy naukowej.
  • Skupianie zespołu ekspertów, który zapewni firmom niezależną ocenę i walidację celów.

Jak wygląda proces aplikacji do inicjatywy SBT?

SBTi zapewnia naukową metodologię wyznaczania i weryfikacji celów oraz sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla przedsiębiorstw różnych branż i sektorów. Na uczestnictwo w projekcie zdecydowało się już blisko 5000 firm z ponad 70 krajów, działających w niemal 20 gałęziach gospodarki. 

Zainteresowani dołączeniem przechodzą pięciostopniowy proces:

  1. Zobowiązanie – zamiar wyznaczenia celu opartego o wiedzę naukową w ciągu 2 lat od wysłania zobowiązania;
  2. Wypracowanie strategii dekarbonizacji – zgodnie z kryteriami SBTi;
  3. Weryfikacja – wysłanie aplikacji i walidacja celu przez SBTi;
  4. Komunikacja – publikacja informacji o wyznaczeniu celu zgodnie z metodologią SBT;
  5. Ujawnianie – coroczna publikacja emisji organizacji wraz z informacją o postępie w realizacji przyjętego zobowiązania.

Ponieważ lista organizacji zmienia się dynamicznie, SBTi co tydzień (w każdy czwartek) aktualizuje ją. Bardzo ciekawe informacje, wraz z listą, nazwami spółek i informacjami o przystąpieniu do inicjatywy i zatwierdzeniu celów można znaleźć TUTAJ.