12 czerwca 2024

Science Based Targets (SBTi) oceni ścieżkę dekarbonizacji mBanku

SBTi sprawdzi, czy tempo przyjętej przez mBank ścieżki dekarbonizacji jest zgodne z dowodami naukowymi dotyczącymi globalnego ocieplenia. Ochrona klimatu jest ważnym elementem strategii mBanku.

Przystępując do Science Based Targets initiative (SBTi) mBank zobowiązał się, że w ciągu dwóch lat opracuje ścieżkę dekarbonizacji na kolejne 5 do 15 lat. Wypracowany plan działań ma wspierać cele Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Oznacza to, że postęp w ograniczaniu śladu węglowego mBanku i instytucji, którym udzielił kredytów, będzie odpowiadało tempu, jakie musi utrzymać cały świat, żeby Ziemia ociepliła się o nie więcej niż 1,5 – 2 st. C. Organizacja sprawdzi, czy wyznaczona przez bank ścieżka dekarbonizacji jest zgodna z dowodami naukowymi dotyczącymi globalnego ocieplenia.

Zaangażowanie w ochronę klimatu

Przystąpienie do SBTi to kolejny wyraz zaangażowania w ochronę klimatu. Wcześniej mBank ogłosił cel dotyczący osiągnięcia neutralności klimatycznej w zakresach 1. i 2. do 2030 roku i pełnej neutralności netto w roku 2050.

 – Rozumiemy, że największy wpływ na klimat mamy za pośrednictwem udzielanego przez bank finansowania. Dlatego stawiamy na „zielone” inwestycje i jesteśmy liderem w kredytowaniu budowy odnawialnych źródeł energii. Nasza polityka zabrania nam też finansowania budowy i rozbudowy kopalń węgla oraz elektrowni węglowych. Wspieramy naszych klientów w dekarbonizacji. Wprowadzamy do ofert nowe produkty, takie jaki ekokredyty hipoteczne i inwestycyjne. Ochrona klimatu jest istotnym elementem naszej strategii biznesowej i agendy ESG – mówi Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku ds. zarządzania ryzykiem.

Więcej o Science Based Targets initiative (SBTi).

Organizacje i inicjatywy dotyczące ochrony środowiska, do których przystąpił mBank

  • UN Global Compact (United Nations Global Compact).
  • Principles for Responsible Banking – mBank jest członkiem UNEP-FI, Inicjatywy Finansowej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, i sygnatariuszem Zasad odpowiedzialnej bankowości. 
  • PCAF (Partnership Carbon Accounting Financials).
  • SBTi – Science Based Targets initiative – inicjatywa partnerska UNGC, CDP, WWF i World Resources Institute