21 lipca 2024

Selena: pierwszy raport zrównoważonego rozwoju

Selena, dystrybutor produktów chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie, prezentuje obszary zrównoważonego rozwoju dla całej grupy kapitałowej. Składają się na nie: zrównoważone budownictwo, odpowiedzialne przywództwo, dobrobyt społeczny, ergonomia i redukcja śladu środowiskowego. 

Wszystkim spółkom z Grupy Selena przyświeca zobowiązanie do budowania bezpieczeństwa dla zrównoważonego świata na gruncie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Zrównoważony rozwój to właściwy kierunek działania dla firm, które chcą opierać swój rozwój i wzrost nie tylko na czynnikach finansowych. Także na stałych wartościach, jak dbałość o środowisko i zaangażowanie pracowników, klientów oraz innych interesariuszy. Dokładamy najwyższych starań, aby być zaufanym i innowacyjnym partnerem dla naszych klientów. Również dobrym i bezpiecznym miejscem pracy – mówi Jacek Michalak, prezes Grupy Selena.

Lider zeroemisyjnego budownictwa

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, sukces organizacji zależy od umiejętności patrzenia w przyszłość i adaptacji do wyzwań jutra. Nasze rozwiązania odpowiadają na potrzeby partnerów biznesowych, inwestorów i użytkowników. Odpowiedzialnie zarządzamy obszarami rozwoju finansowego. Mądrze inwestujemy w innowacje. Aktywnie działamy, aby pozytywnie wpływać na klimat – mówi Ewa Kosmala z Seleny.

Strategicznym celem Seleny jest dostarczanie produktów dla budownictwa neutralnego klimatycznie, przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Selena tworzy produkty przyjazne dla środowiska i dla użytkownika końcowego. Podnoszące efektywność środowiskową oraz energetyczną budynków. Dodatkowo przyczyniają się one do podniesienia komfortu użytkowania budynków. Pozwalają także uzyskać dodatkowe punkty w systemach certyfikacji środowiskowej budynków. Takich jak LEED, BREEAM, DGNB czy HQE oraz spełniają wymagania CAM. 

Innowacyjne rozwiązania dla wyższej efektywności energetycznej

Głównym celem działań jest zmniejszenie śladu węglowego poprzez redukcję zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Całościowa analiza cyklu życia LCA produktów Grupy Selena pozwala na odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe. 

Korzyści wynikające z zastosowania technologii poliuretanowej zamiast cementowej są kluczowe dla osiągnięcia zeroemisyjności. Transport na budowę produktów poliuretanowych Seleny pozwala ograniczyć emisje dwutlenku węgla do atmosfery o 97,7 proc. w porównaniu z transportem tradycyjnych. Jeden samochód ciężarowy wypełniony produktami Seleny w technologii poliuretanowej wystarczy do połączenia tej samej ilości materiałów budowlanych, co 40 ciężarówek z tradycyjną zaprawą w technologii cementowej.

W Grupie Selena intensywnie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które wpisują się w zrównoważone budownictwo. Rosnące ceny energii są obecnie najważniejszą motywacją racjonalizacji jej zużycia w przedsiębiorstwach. Modernizacja w tym obszarze doskonale wpisuje się w zakres działań ESG. Równie ważne jest wdrażanie rozwiązań cyfrowych, sprzyjających optymalizacji procesów produkcyjnych, czy zużycia stosowanych w produkcji surowców. Pozwalają one nie tylko pomóc planecie, ale przyczyniają się także do poprawy konkurencyjności, bo mniej zużytych środków produkcji i wyższa efektywność energetyczna to niższe koszty wytwarzania – mówi Roman Dziuba, członek zarządu Seleny.

Redukcja emisji i dbałość o zasoby naturalne

Raportowanie zgodnie ze wskaźnikami ESG nie jest jeszcze obowiązkowe dla Grupy Selena. Firma zdecydowała się jednak na analizę swoich zasobów już teraz. W pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, poza wytyczeniem obszarów, Selena akcentuje swoje zobowiązanie środowiskowe w odniesieniu do sektora budowlanego. Zgodnie z najnowszymi danymi ONZ na poziomie unijnym budynki były odpowiedzialne w 2020 roku za 38 proc. zużycia energii. Dodatkowo także 36 proc. emisji gazów cieplarnianych z ener­gii. Innowacyjne rozwiązania budowlane Seleny umożliwiają przekształcenie zasobów budowlanych w obiekty niskoemisyjne o znacznie obniżonym wbudowanym śladzie węglowym. Redukcja dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery uzupełniana jest przez racjonalizację wykorzystania zasobów naturalnych. W 2021 r. Selena rozpoczęła proces zmniejszania zużycia energii.  Dodatkowo, w tym samym roku ponad 11 proc. całkowitego zużycia energii przez Selenę pochodziło ze źródeł odnawialnych. Z kolei udział ten ma być znacznie zwiększany w kolejnych latach.