29 maja 2024

Signify: cele redukcji emisji Net Zero potwierdzone przez SBTi

Celem Signify na 2040 rok jest osiągnięcie 90-proc. redukcji emisji zakresu 1., 2. i 3. bez wykorzystania kredytów węglowych. Dodatkowo spółka chce zredukować emisje o 50 proc. do 2030 roku. Szczegółowy plan transformacji klimatycznej zostanie wprowadzony w 2024 roku.

Spółka Signify (branża oświetleniowa), ogłasiła rozszerzenie działań na rzecz klimatu o nowe cele redukcji emisji Net Zero. Firma wprowadziła cel osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku oraz zobowiązanie do redukcji bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) zakresu 1., 2. i 3. o 90 procent bez wykorzystania kredytów węglowych. Cele te zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

– Zaangażowanie w zrównoważone innowacje pozwoliło nam przełamywać bariery technologiczne efektywności energetycznej dzięki naszym produktom LED i zintegrowanym systemom oświetleniowym – mówi Maurice Loosschilder z Signify i dodaje: – Bezwzględna redukcja emisji zawsze była fundamentem naszych działań na rzecz klimatu. Od 2010 roku zmniejszyliśmy ślad węglowy w działalności operacyjnej o ponad 75 proc. Dzięki wprowadzeniu ulepszeń w efektywności produktów i setek inicjatyw wdrożonych w fabrykach, biurach i w całej działalności, zmniejszyliśmy całkowite emisje gazów cieplarnianych o połowę od 2019 roku.

W 2019 spółka stała się jedną z pierwszych 30 firm na świecie, których cele redukcji emisji dwutlenku węgla zatwierdziło SBTi, jako zgodne ze ścieżką 1,5°C. Po przekroczeniu celów na 2025 rok, Signify wyznaczyła dalsze krótko- i długoterminowe cele redukcji. Z kolei w 2024 roku przedstawi szczegółowy plan transformacji klimatycznej. Następujące cele klimatyczne zweryfikowano i zatwierdzono, jako cele zerowe netto oparte na podstawach naukowych:

  • Ogólny cel Net-Zero: spółka zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2040 roku.
  • Cele krótkoterminowe: spółka zobowiązuje się do redukcji bezwzględnej emisji GHG zakresu 1. i 2. o 50 proc. do 2030 r. w porównaniu z bazowym 2019. Firma zobowiązuje się również do redukcji bezwzględnej emisji GHG zakresu 3. o 50 procent w tym samym okresie.
  • Cele długoterminowe: redukcja bezwzględna emisji GHG zakresu 1. i 2. o 90 proc. do 2040 r. w porównaniu z 2019. Firma zobowiązuje się również do redukcji bezwzględnej emisji GHG zakresu 3. o 90 procent w tym samym okresie.

Spółka zmniejszyła o połowę emisję gazów cieplarnianych od 2019 roku. Łączna redukcja o 334 mln ton CO2e przekroczyła wymagania ścieżki 1,5 stopnia porozumienia paryskiego.

Program zrównoważonego rozwoju Signify Brighter Lives, Better World 2025 zakładał podwojenie tempa dekarbonizacji do końca 2025 roku. Firma aktywnie działa na rzecz redukcji emisji w całym łańcuchu dostaw. Uczestniczy w programie CDP Supply Chain i zachęca dostawców do podejmowania zobowiązań opartych na celach naukowych.

– Walidacja naszych celów wskazuje drogę, którą muszą podążać nasi partnerzy i cała branża, gdy podwajamy wysiłki w celu redukcji emisji w całym łańcuchu wartości zgodnie ze ścieżką 1,5 stopnia porozumienia paryskiego – dodaje Loosschilder.