20 lipca 2024

Signify: plan transformacji klimatycznej zgodny z celami SBTi

Signify opublikował plan redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. w całym łańcuchu wartości w stosunku do wartości bazowej z 2019 r. Dodatkowo spółka chce osiągnąć zerowy poziom emisji netto do 2040 r.

– Wierzymy w potencjał światła do pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Nasze innowacje przynoszą skokowe postępy w efektywności energetycznej i zrównoważonych technologiach oświetleniowych. Będziemy ciągle działać i wykorzystywać nasz głos, aby angażować klientów, pracowników, partnerów i decydentów publicznych w celu przyspieszenia działań na rzecz klimatu w branży i poza nią – powiedział Eric Rondolat, prezes Signify i dodał.

Plan Transformacji Klimatycznej określa strategię klimatyczną firmy zgodnie z zatwierdzonymi przez SBTi (Science Based Targets initiative) celami osiągnięcia neutralności węglowej:

  • Zerowa emisja netto gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości do 2040 r.
  • 50 proc. redukcja bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1., 2. i 3. do 2030 r. wobec 2019 r.
  • 90 proc. redukcja bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1., 2. i 3. do 2040 r. wobec 2019.

Plan obejmuje inicjatywy i programy w całej firmie i łańcuchu wartości. W tym zachęcanie dostawców do korzystania z energii odnawialnej, elektryfikację floty logistycznej oraz dalsze zwiększanie wykorzystania energooszczędnego oświetlenia LED – najważniejszego czynnika w redukcji emisji w branży oświetleniowej w ostatnich latach.

Ponad 90 proc. emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości społki pochodzi z użytkowania jej produktów w całym cyklu ich życia. Dlatego ambicje firmy dotyczące osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2040 r. koncentrują się na utrzymaniu pozycji lidera branży w opracowywaniu coraz bardziej wydajnych technologii oświetleniowych.

W wyniku swoich działań i innowacji, spółka osiągnęło już od 2019 r. 50-procentową bezwzględną redukcję emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, w tym w fazie użytkowania w zakresie 3. Jednak znaczna część globalnych zasobów oświetleniowych wciąż opiera się na konwencjonalnych rozwiązaniach, co oznacza szansę na szybki postęp. Globalne przejście na energooszczędne oświetlenie LED zmniejszyłoby światowe emisje gazów cieplarnianych o 1 proc. To odpowiada połowie całkowitej emisji powodowanej przez przemysł lotniczy.

Wcześniej w tym roku firma połączyła siły z Climate Group i innymi partnerami, aby zainicjować program Renovation Revolution. Jego celem jest zwiększenie wskaźników modernizacji w całej Unii Europejskiej. Jest to kluczowym krokiem, jeśli region ma osiągnąć swoje cele zerowe netto do 2050 r.