12 czerwca 2024

Signify redukuje emisje CO2 o połowę

Firma Signify, branża oświetleniowa, od 2019 r. zmniejszyła o połowę swoje emisje gazów cieplarnianych. Łączna redukcja wyniosła 334 mln ton CO2e ponad poziom wymagany do spełnienia wymogów porozumienia paryskiego.

W 2023 roku emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości firmy, w tym w fazie eksploatacji produktów (zakres 3.), spadły o 22 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Dane o emisjach gazów cieplarnianych, w tym z zakresu 3., uwzględniono w raporcie rocznym firmy za 2023 rok. Informacje o zrównoważonym rozwoju istotne dla prowadzonego przez firmę programu „Jaśniejsze życie, lepszy świat 2025” zostały potwierdzone przez biegłego rewidenta.

Wspomniane cele stanowią część zainicjowanego w 2020 r. programu zrównoważonego rozwoju firmy. Program ten jest zbieżny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zmierza do podwojenia pozytywnego wpływu firma na środowisko i społeczeństwo do końca 2025 roku. Firma zmniejsza swoje emisje dwa razy szybciej niż wymaga tego porozumienie paryskie. Zamierza również podwoić przychody z obiegu zamkniętego do 32 proc. i przychody spod znaku „jaśniejszego życia” do 32 proc. Także zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych dwukrotnie do 34 proc. do końca 2025 r.

Pozycja lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju oznacza przecieranie szlaków. Od 2020 roku w 100 proc. korzystamy z elektryczności ze źródeł odnawialnych. Zdołaliśmy również ograniczyć emisje z naszej działalności o 31 proc. od 2019 roku i o 77 proc. od 2010 roku. Oprócz naszych osiągnięć na polu redukcji emisji udało nam się także zrealizować cel związany z przychodami z obiegu zamkniętego, które stanowią obecnie jedną trzecią łącznych przychodów. Od osiągnięcia założonego przez nas poziomu przychodów związanych z „jaśniejszym życiem” dzieli nas niecały punkt procentowy – powiedział Maurice Loosschilder, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Signify.