23 czerwca 2024

Siła wsparcia organizacji pozarządowych w raportowaniu ESG 

Ponad 66 proc. firm współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, wyspecjalizowanymi w różnych obszarach. 75 proc. preferuje współpracę długofalową – wynika z najnowszego badania marketerów, zrealizowanego dla UNICEF Polska. 

Partnerstwo w realizacji celów ESG jest coraz bardziej istotne dla większości dużych firm – w tym także dla przedstawicieli działów marketingu. O wynikach badania UNICEF Polska rozmawiał z partnerami podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 

Punktem wyjścia do przeprowadzenia badania była obserwacja rynku. Wynikało z niej, że w wielu firmach to właśnie działy marketingu są odpowiedzialne za realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Potwierdziły to wyniki ankiety, zrealizowanej na zlecenie UNICEF Polska, w kwietniu 2023 r., wśród 50 firm. Były to w większości duże przedsiebiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób (73 proc.), reprezentujące różne branże. 

Marketerzy i sprzedaż zwykle realizują cele strategiczne ESG

Jak deklaruje 55 proc. ankietowanych, to marketerzy są zaangażowani w realizację celów strategii CSR/ESG. Kolejnym działem wskazywanym jako odpowiedzialny za tę sferę jest dział sprzedaży (16 proc.). Potem zakupy (13 proc.), a niekiedy cała firma (ok 10 proc.) – dotyczy to zwłaszcza mniejszych organizacji. 

– O sile partnerstwa biznesu z organizacjami NGO nie trzeba przekonywać. O tym, że mamy sojuszników po stronie biznesu wiedzieliśmy już po pierwszej odsłonie kampanii #NGOdlaBiznesu. Teraz chcieliśmy mieć dane, które pokażą nam skalę wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne firmy. Wiemy już, że biznes potrzebuje partnerów, by dobrze odpowiedzieć na wyzwania związane z raportowaniem pozafinansowym. Jako globalna organizacja chcemy dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać biznes w realizacji strategii ESG w każdym z trzech obszarów. Temu też poświęcone były nasze rozmowy podczas EKG w Katowicach – powiedziała Renata Bem, dyrektorka generalna UNICEF Polska.  

Gdzie wyznaczane są cele i jaki region obejmuje strategia? 

Jak wynika z badania, choć większość ankietowanych to firmy międzynarodowe, z polskimi oddziałami, w blisko 77 proc. przypadków założenia strategii CSR/ESG wyznaczane są także w Polsce. Jedynie 12 proc. ankietowanych przedsiębiorstw ma odgórnie narzucane strategie w tym zakresie. Zdecydowana większość, bo 75 proc. firm deklaruje też, że taka strategia obejmuje swym zasięgiem Polskę. Jednak w przypadku międzynarodowych firm często wskazywana była także Europa i świat. To daje przestrzeń dla organizacji globalnych, które nawiązując partnerstwo lokalnie. Na przykład w Polsce, mogą zaproponować przełożenie działań także na inne regiony. 

Pole do współpracy NGO i biznesu

Ponad 66 proc. firm działa z kilkoma organizacjami sektora NGO. Z kolei blisko 44 proc. podjęło działania z minimum trzema takimi organizacjami. Oznaczają to, że pole do współpracy pomiędzy biznesem a NGO jest duże. Firmy wciąż szukają i będą szukać partnerów, którzy pomogą im realizować cele wynikające ze strategii ESG. Co ważne aż 75 proc. ankietowanych preferuje współpracę długofalową. Jedynie niecałe 17 proc. wskazało, że częściej działa ad hoc, w zależności od obecnie realizowanych celów. 

Wśród najczęściej wskazywanych przez ankietowanych celów, jakie biznes stawia sobie we współpracy z NGO, znalazły się m.in.: 

 • wsparcie w wypełnianiu misji firmy (88 proc.), 
 • integracja, edukacja, uwrażliwienie pracowników (58 proc.), 
 • dzielenie się zasobami (58 proc.), 
 • uczestnictwo w rozwiązywaniu ważnych problemów (56 proc.). 

Wysoko znalazł się także pozytywny wpływ NGO na wizerunek firmy (60 proc.). Jednak zdecydowanie mniej wskazań dotyczy wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem ESG. 

Wśród form współpracy z NGO, jakie biznes uznaje za najbardziej efektywne w realizacji celów CSR/ESG, znalazły się m.in.: 

 • wolontariat pracowniczy (75 proc.), 
 • wsparcie organizacyjne (71 proc.),
 • wsparcie finansowe (67 proc.).

Wysoko oceniana współpraca NGO i biznesu 

Z badania wynika, że trzy czwarte ankietowanych mierzy efekty aktywności CSR/ESG. Blisko połowa pozytywnie ocenia współpracę z sektorem NGO w zakresie mierzenia i raportowania efektów wspólnych działań. Jeszcze większy odsetek tak ocenia współuczestniczenie sektora NGO w formułowaniu wspólnych celów. 56 proc. oceniło ten aspekt najlepiej w pięciostopniowej skali. 

– Sektor NGO może wspierać biznes w realizacji celów strategicznych. Świadczą o tym przedstawione wyniki badań i nasze doświadczenie. Ważne, aby firmy dostrzegały w organizacjach takich jak nasza równorzędnych partnerów do rozmowy o celach CSR/ESG. To prosta droga do skutecznej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, na którym wszystkim nam zależy – powiedziała Sylwia Nowik-Spiczonek, dyrektorka Fundraisingu UNICEF Polska. 

Zbieżność celów 

Firmy pytane do jakich Celów Zrównoważonego Rozwoju odnoszą działania realizowane w ramach strategii CSR/ESG, najczęściej wskazywały ochronę klimatu (75 proc.). Kolejna była równość płci (63 proc.). Następnie czysta energia i partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju (60 proc.). Równo połowa wskazała dobrą edukację, która jest jednym z celów statutowych UNICEF. 

Wśród obszarów, które powinny zostać objęte szczególnym wsparciem przez marketerów w ramach działań ESG w 2023 roku, najwyżej znalazły się: 

 • skutki kryzysu klimatycznego (79 proc.), 
 • wsparcie dla ukraińskich dzieci i rodzin (64 proc.), 
 • wzmocnienie pozycji społecznej kobiet i mężczyzn (63 proc.),
 • ochrona zdrowia psychicznego (54 proc.). 

Wszystkie te obszary znajdują się w zakresie działalności UNICEF i są w tym roku traktowane priorytetowo.  

– Rzeczywistość zmieniających się standardów stanowi wyzwanie dla całego sektora biznesowego, jednak jest zarazem polem do trwałych zmian w obszarze współpracy z organizacjami NGO i podejmowania ambitnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Marketerzy szukają przede wszystkim doświadczenia i wiarygodności oraz chcą, by podejmowane przez nich projekty odpowiadały na wszystkie aspekty – środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym. Takie możliwości daje im współpraca z globalnymi, doświadczonymi partnerami z sektora NGO, do których należy UNICEF – powiedział Paweł Barski, dyrektor Marketingu i Komunikacji UNICEF Polska.