20 lipca 2024

Ślad węglowy firmowego sprzętu IT – bezpłatny kalkulator

Do 2026 roku liczba podmiotów objętych w Unii Europejskiej dyrektywą CSRD wzrośnie do 50 tysięcy. W Polsce regulacjom tym będzie podlegać 4-5 tysięcy firm. Jednym ze stojących przed nimi wyzwań jest wyliczenie generowanego śladu węglowego, który jest związany między innymi z posiadanym sprzętem IT. 

W oszacowaniu śladu węglowego przedsiębiorcom może pomóc bezpłatny Kalkulator Śladu Węglowego, stworzony zgodnie z międzynarodowym Protokołem Gazów Cieplarnianych. 

– Firmy zostały zobowiązane do ujawnienia rzetelnych danych na temat emisji gazów cieplarnianych, np. CO2. Będą musiały pokazać, jak wygląda ich ścieżka dekarbonizacyjna co najmniej do 2030 roku – mówi Jolanta Okońska–Kubica, przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej.

Raportowanie śladu węglowego jest zatem kluczowym elementem nowych obowiązków wynikających z dyrektywy CSRD. 

Kalkulator policzy i podpowie cyrkularne rozwiązania

W spełnieniu nowych wymogów i wyliczeniu emisji gazów cieplarnianych polskim firmom może pomóc bezpłatne narzędzie – Kalkulator Śladu Węglowego dla sprzętu IT, stworzony przez bolttech Poland we współpracy z Envirly. Po wejściu na stronę, esg.digitalcaregroup.pl należy wybrać rodzaj urządzenia (np. smartfon, laptop bądź tablet), a potem jego producenta oraz model. Trzeba także określić liczbę urządzeń i stan ich zużycia. Po wykonaniu tych kilku prostych kroków, narzędzie wyliczy generowaną przez nie emisję CO(o ile dane te zostały udostępnione przez producenta).

Narzędzie jest zgodne z międzynarodowymi standardami (Protokołem Gazów Cieplarnianych – Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol, GRI). Bazuje także na danych udostępnianych przez producentów.

– Użycie Kalkulatora Śladu Węglowego da nie tylko pełniejszy obraz emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością firmy, ale także przedstawi wskazówki dotyczące cyrkularnego zarządzania flotą sprzętu IT w firmie – mówi Renata Filipek-Baryłowska z bolttech Poland. 

Jednym z proponowanych rozwiązań jest coraz popularniejszy w Polsce najem sprzętu IT. W tym modelu urządzenia funkcjonują dłużej. Po odnowieniu zyskują „drugie życie” i dłużej pozostają w użyciu.  

– Jeżeli firma poszukuje alternatywy do zakupu nowego sprzętu, powinna rozważyć jego najem, bądź skorzystać z urządzeń odnowionych. To pochodzące ze sprawdzonego źródła urządzenia, poddane procesowi regeneracji technicznej i wizualnej tak, aby mogły być w dalszym ciągu użytkowaneKorzystanie z takich urządzeń niewątpliwie stanowi odpowiedź na wiele wyzwań – zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych – dodaje Renata Filipek-Baryłowska.

Ślad węglowy? Polskie firmy jeszcze się z nim nie liczą

Mimo że ekologiczne rozwiązania stają się coraz powszechniejsze, polskie firmy mają na tym polu dużo do zrobienia. Jedynie 20 proc. z nich stara się niwelować swój ślad węglowy. Tak wynika z raportu „Firmowe floty urządzeń mobilnych w Polsce. Stan i wyzwania w kontekście ESG”, stworzonego przez bolttech Poland na podstawie badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Zymetria. 

Póki co polskie przedsiębiorstwa rzadko także odnawiają sprzęt – robi to mniej niż jedna czwarta. A jak wynika z badania ADEME, odnowiony smartfon generuje niemal 10-krotnie mniej e-odpadów niż ten nowy. Mniej zużywa surowców, mniej – i to aż ponad 10-krotnie – emituje CO2.

Firmy nie dbają także o to, by urządzenia służyły im dłużej. Przykładowo aż 62 proc. używa smartfonów krócej niż 2 lata, a bardzo niewielki odsetek posiada je dłużej niż 5 lat. Robi to zaledwie 1 proc. dużych przedsiębiorstw, czyli tych, gdzie sprzętu jest najwięcej i oszczędności CO2 wynikające z wydłużenia życia byłyby duże. 

– Przepisy i obowiązki wynikające z dyrektywy CSRD z pewnością wymuszą zmiany, ale mam nadzieję, że nasze nawyki zmienią się nie tylko z powodu wymogów prawnych i oczekiwań rynkowych, lecz również dzięki rosnącej świadomości dotyczącej ochrony środowiska – podsumowuje Weronika Czaplewska, wiceprezeska Envirly.

O raporcie

Raport „Firmowe floty urządzeń mobilnych w Polsce. Stan i wyzwania w kontekście ESG” powstał na bazie badania przeprowadzonego techniką CATI w maju 2023 roku, na próbie panelowej 400 osób odpowiedzialnych za zarządzanie flotą urządzeń IT i smartfonów w firmach. Uwzględniono w nim 5 kategorii przedsiębiorstw, zróżnicowanych pod względem wielkości.