12 czerwca 2024

Rating EcoVadis: Śnieżka otrzymała złoty medal

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka została oceniona za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis. W wyniku oceny spółka otrzymała Złoty Medal, co plasuje ją w gronie 5 proc. najlepszych firm poddanych certyfikacji. 

Firmy są oceniane przez EcoVadis na podstawie kilkudziesięciu wskaźników w czterech kategoriach: prawa człowieka i prawa pracownicze, środowisko, etyka oraz zrównoważone zakupy. Każda udzielona odpowiedź podlega weryfikacji. Śnieżka, debiutując w zestawieniu, uzyskała łączny wynik 70 na 100 punktów. Ta nota plasuje firmę wśród najlepszych w branży, dla której średnia wynosi 47 punktów. 

Strategia i mierzenie śladu węglowego

– Dzięki Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+ nadaliśmy naszym działaniom ESG dobry kierunek. Realizując wytyczone cele nie tylko potwierdzamy, że jesteśmy odpowiedzialną firmą. Także dostarczamy korzyści środowisku i naszym klientom – powiedział Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka.

EcoVadis stosuje narzędzia oceny i analizy wspierane przez platformę technologiczną i globalny zespół ekspertów wyspecjalizowanych w zagadnieniach ESG. Metodologia i dane bazowe obejmują przeszło 200 sektorów gospodarki z ponad 175 krajów. 

– Na wysoki wynik Śnieżki, poza ogłoszoną w tym roku Strategią Zrównoważonego Rozwoju, miały także wpływ nasze działania w zakresie mierzenia śladu węglowego. Równie ważne okazały się aktywności w obszarze zakupów. M.in. wdrożenie Kodeksu Dostawcy oraz samoocena dostawców. EcoVadis oczekuje od firm ciągłego doskonalenia. To oznacza, że utrzymanie pozycji w rankingu będzie wymagało od nas dalszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest to naszym celem na kolejne lata – podsumował Piotr Mikrut.  

Kryteria oceny EcoVadis opierają się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, m.in: wytycznych GRI do raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm, normie ISO 26000 oraz zasadach UN Global Compact. Platforma nie tylko ocenia działalność operacyjną firm pod względem zrównoważonego rozwoju. Prowadzi także działania na rzecz ograniczania ryzyka i wspierania innowacji.

Więcej o EcoVadis.

Inne definicje i pojęcia z obszaru ESG.