12 czerwca 2024

Strategia ESG grupy GPW na lata 2022-2025

W 2021 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) odbyło się 48 debiutów. Giełda wzmacniała także swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pod koniec roku przyjęta została „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025”

– W tym dokumencie zawarliśmy nasze cele, których realizacja będzie drogowskazem dla wszystkich spółek z naszej Grupy Kapitałowej. Nowa strategia zakłada działania w trzech filarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego. Stawiamy sobie bardzo ambitne cele klimatyczne. Chcemy wspierać przejście na gospodarkę zeroemisyjną. Ograniczymy emisję gazów cieplarnianych o 50 proc. do końca 2025 r., z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 roku. Zamierzamy raportować kwestie klimatyczne zgodnie z najwyższymi standardami, a także wprowadzać nowe, zrównoważone środowiskowo produkty – powiedziała Izabela Olszewska, członek Zarządu GPW

Wytyczne do raportowania ESG

– Ponadto będziemy rozwijać naszą działalność edukacyjną i wspólnie z Fundacją GPW uczyć nowe pokolenia inwestorów. Jednym z najważniejszych działań jest rozwój oraz wsparcie systemu zarządzania kwestiami ESG. Mamy jasno określony model struktury zarządzania, a także wprowadziliśmy specjalny Komitet ESG – dodała Izabela Olszewska.

Prezentacja „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025”.