30 maja 2024
Wytyczne do raportowania ESG

Studia podyplomowe „Menedżer ESG”

Fundacja GPW i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisały umowę o organizacji dwusemestralnych studiów podyplomowych „Menedżer ESG”.  Wśród wykładowców znajdą się między innymi specjaliści tematyki ESG związani z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Tematyka ESG staje się coraz bardziej istotna w życiu spółek, szczególnie tych notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Wraz z rozwojem zagadnień związanych z ESG, pojawiają się nowe inicjatywy wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw. Jedną z nich jest organizacja dwusemestralnych studiów podyplomowych „Menedżer ESG”. Umowę konsorcjum w tej sprawie podpisały Fundacja GPW i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

– Studia podyplomowe obejmują dwa semestry i 180 godzin bardzo ciekawych zajęć z teoretykami, jak również praktykami zrównoważonych finansów. Tematy, które będą poruszane to między innymi planowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z perspektywy ESG, aspekty środowiskowe, standardy raportowania niefinansowego czy uwarunkowania prawne raportowania niefinansowego. Zatem wszystko to, co odpowiada na wyzwania rosnących wymogów w zakresie raportowania. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na tych studiach będzie przydatna i pomoże przyszłym menedżerom ESG lepiej zmierzyć się z tymi wyzwaniami – powiedział Piotr Krygiel, prezes Zarządu Fundacji GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW”. 

Nawet 4000 spółek objętych raportowaniem

W gronie wykładowców znajdą się specjaliści tematyki ESG związani z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

 – W ciągu najbliższych kilku lat liczba podmiotów w Polsce, które będą objęte obowiązkami raportowania danych ESG wzrośnie lawinowo. Według szacunków będzie to nawet do 4 tys. przedsiębiorstw. Oznacza to bardzo istotne zapotrzebowanie na ekspertów odpowiedzialnych za proces związany z raportowaniem danych. W tej chwili spółki realizują go w różny sposób. Zajmują się nim zespoły czy specjaliści z obszaru IR czy działów finansowych. Natomiast nie ma wyspecjalizowanych osób, które posiadałyby odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Istnieje bardzo silne zapotrzebowanie na tego typu ekspertów, które z czasem będzie tylko rosło – dodał dr Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników GPW. 

Według szacunków ekspertów obecnie jedynie 5 proc. firm posiada odpowiednio wykwalifikowane osoby do raportowania ESG. Istniejącą lukę trzeba będzie zapełnić już w najbliższych latach, a studia „Menedżer ESG” są znakomitym miejscem do nabycia niezbędnych kompetencji. 

Więcej informacji na stronie Fundacji GPW.