20 lipca 2024

Sustainable Fitch: rating ESG dla ING Banku na poziomie 2

Sustainable Fitch przyznał rating ESG dla ING Banku na poziomie 2 w pięciostopniowej skali, gdzie 1 to ocena najlepsza, a 5 najgorsza. Ocena odzwierciedla działania banku w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie kryteriów środowiskowych i społecznych oraz zasad ładu korporacyjnego.

Agencja oceniając bank brała pod uwagę strategię i zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Także uwzględnienie czynników ESG w działalności kredytowej, dobry profil środowiskowy i społeczny oraz ład korporacyjny. Punktację profilu ładu korporacyjnego ING wspierają dobre mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a także dobry poziom raportowania finansowania.

Bank realizuje Strategię ESG na lata 2022-2024, która jest integralną częścią strategii biznesowej. Pod koniec 2023 roku ING ogłosił kierunki działania w zakresie redukcji emisji dotyczących gospodarki własnej i portfela kredytowego. Są one kontynuacją ogłoszonej w połowie 2021 roku Deklaracji ekologicznej. W dokumencie bank zobowiązał się do zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Także w sektorze związanym z wytwarzaniem energii. Bank kontynuuje dotychczasową politykę polegającą na odejściu od finansowania wysokoemisyjnych nieodnawialnych źródeł energii. Po 2025 roku nie będzie finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5 proc. Jednocześnie, ING będzie w dalszym ciągu wspierał finansowanie odnawialnych źródeł energii. W latach 2024–2030 bank przeznaczy na ten cel 5 mld zł w segmencie korporacyjnym.

Od lat nieodłącznym elementem naszej strategii biznesowej są cele związane z ESG. W ING bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania wobec otoczenia i interesariuszy. Dlatego nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej zrównoważonej oferty produktowej oraz podejmujemy liczne działania na rzecz środowiska. Zarówno w zakresie działalności własnej, jak również wspierając naszych klientów i dostawców w transformacji klimatycznej. Działamy społecznie poprzez nasze fundacje korporacyjne oraz tworzymy przyjazne miejsce pracy, wspierając różnorodność i zdrowie naszych pracowników. Te i wiele innych inicjatyw pozwalają nam coraz lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania rynkowe – powiedziała Iza Rokicka, dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich, Raportowania ESG i Analiz Rynkowych.