23 czerwca 2024

Sustainable Fitch – rating ESG

Ratingi ESG Sustainable Fitch wskazują na wyniki podmiotu, zaangażowanie, a także integrację względów środowiskowych i społecznych w działalność i zarządzanie oraz skuteczność kontroli.

Skala ratingów to od 1 do 5, gdzie 1 to wartość najlepsza, a 5 – najgorsza.

Sustainable Fitch oferuje analizę, narzędzia i dane, których celem jest pomoc w ocenie zaangażowania środowiskowego społeczności finansowej ESG. Firma skupia się na dostarczaniu przejrzystych, obiektywnych i merytorycznych danych, które wspomagają podejmowanie decyzji.

W Polsce taki rating posiada m.in. ING Bank oraz BGK.