21 lipca 2024

Sustainable Fitch: rating na poziomie „2” dla BGK

BGK uzyskał rating ESG na poziomie „2” (w skali 1-5, gdzie „1” oznacza ocenę najlepszą), przyznany przez agencję ratingową Sustainable Fitch. Agencja doceniła koncentrację działalności i strategii banku na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Pierwszym bankiem w Polsce, który otrzymał taki rating był ING.

Sustainable Fitch w uzasadnieniu oceny Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podkreśliła, że: „wkład w zrównoważony rozwój, funkcjonowanie społeczności i międzynarodową działalność biznesową stanowi kluczową część strategii banku na lata 2021-2025, która określa także zobowiązanie do zintensyfikowania wsparcia dla inwestycji finansowych w gospodarce niskowęglowej”.

Docenione 2-letnie prace

Ponadto agencja pozytywnie oceniła ekspozycję BGK na ochronę zdrowia, mieszkalnictwo, działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Także jednostki samorządowe i spółki komunalne. Sustainable Fitch docenił także aktualizację polityk należytej staranności ESG przez BGK na rok 2023. M.in. określają one zobowiązania banku w zakresie monitorowania ryzyka ESG kontrahentów. Łączna ocena dla BGK wyniosła 63/100 pkt.

Prace nad wdrożeniem podejścia do zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju trwały w BGK od dwóch lat. W ich efekcie od 1 stycznia działa w banku Komitet ESG. Powołano także Głównego lidera ESG oraz liderów poszczególnych obszarów – środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego. Od 2023 roku BGK wdrożył też kompleksowe Zasady zarządzania ryzykiem ESG. Wraz z nimi szczegółowe rozwiązania w obszarze pozyskiwania danych niefinansowych i oceny ryzyka ESG każdego finansowania.

– Działania z zakresu ESG są integralnym elementem naszej strategii biznesowej na lata 2021-2025. W ramach jej realizacji stymulujemy finansowania i inwestycje, które są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju ekonomiczno- społecznego Polski. Kluczowym czynnikiem efektywnego zarządzania i świadomości jakości procesu była inkorporacja mechanizmów zarządzania ryzykiem ESG. Oczywiście ich implementacja jest obligatoryjna dla instytucji finansowych, ale ogromne znaczenie ma poziom ich zaawansowania. System zarządzania ESG jest ważnym kanałem komunikacji z rynkiem i interesariuszami banku, a nam bardzo zależy na tym, aby dać wyraźny sygnał, że kwestie zrównoważonego rozwoju są dla BGK istotne – mówi Radosław Kwiecień, wiceprezes zarządu w BGK.

Dodał, że model definiowany jako zrównoważony rozwój został wdrożony w zasady funkcjonowania banku. Objął między innymi takie obszary jak HR, procedury zakupowe czy zarządzanie rozwojem banku. 

– Bardzo dobry rating przyznany przez agencję Sustainable Fitch to dla nas nie tylko ogromna satysfakcja, ale również mobilizacja do dalszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju – dodaje R. Kwiecień.

O ratingu ESG Sustainable Fitch

Ratingi ESG wskazują na wyniki podmiotu, zaangażowanie, a także integrację względów środowiskowych i społecznych w działalność i zarządzanie oraz skuteczność kontroli. Ratingi są przyznawane w skali od 1 do 5, gdzie 1 to wartość najlepsza, a 5 – najgorsza.