21 lipca 2024

Sustainalytics: rating dla BNP Paribas

BNP Paribas otrzymał ESG Risk Rating na poziomie 10,9. Oznacza to niskie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników związanych z zarządzaniem wpływem na środowisko i kwestie społeczne na działalność („Low Risk”). Ocena przyznana przez agencję Sustainalytics to jak dotąd najlepszy wynik wśród polskich banków.

Rating Sustainalytics dla BNP Paribas ocenia poziom ryzyka ESG. Obejmuje skuteczne zarządzanie przez organizację potencjalnym ryzykiem związanym z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (ang. ESG – environmental, social, governance). Agencja ratingowa doceniła wysoki poziom zarządzania. Szczególnie w obszarach najbardziej istotnych dla działalności banku: ładu korporacyjnego, zarządzania produktami, bezpieczeństwa i poufności danych oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Przyznany rating plasuje także BNP Paribas w grupie 4 proc. najwyżej ocenianych banków z całego świata.

– Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa, dbałość o procesy zarządcze i wspólne wartości organizacji oraz wspieranie klientów w drodze do zrównoważonego rozwoju jest integralną częścią strategii biznesowej GObeyond BNP Paribas na lata 2022-2025. Bank konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w zrównoważone finansowanie. Jego łączna wartość na koniec czerwca tego roku osiągnęła 5,1 mld zł – mówi Jarek Rot, dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w BNP Paribas.

Co to jest Sustainalytics?

Sustainalytics to należąca do firmy Morningstar agencja ratingowa. Zajmuje się badaniami i ocenami z obszaru ESG. Także dostarczaniem danych wspierających inwestorów na całym świecie w rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Sustainalytics współpracuje z kilkuset czołowymi podmiotami z globalnej branży zarządzania aktywami i funduszy emerytalnych. Takimi, które uwzględniają informacje i oceny dotyczące kwestii ESG i ładu korporacyjnego w swoich procesach inwestycyjnych. Agencja współpracuje również z setkami firm i ich pośrednikami finansowymi. Pomaga im uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju w ramach stosowanych polityk, praktyk i inwestycji kapitałowych.