30 maja 2024

Świadomość i raportowanie klimatyczne to wciąż za mało

Na samym wzroście świadomości i raportowaniu klimatycznym wyzwanie się nie kończy. To dopiero punkt wyjścia do dalszych, realnych działań. Tej świadomości wciąż brakuje polskim firmom. To może osłabiać ich pozycję konkurencyjną – wynika z raportu Fundacji Climate Strategies Poland pt. „Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0”. 

Raport ukazuje rosnącą lukę w zakresie zarządzania klimatycznego i realnej dekarbonizacji polskich firm względem ich zagranicznych partnerów i konkurentów. Polscy przedsiębiorcy czekają na rozwiązania systemowe. Tymczasem realna zmiana wymaga proaktywnego przygotowania się na warunki konkurencyjne i jest możliwa tylko dzięki zaplanowaniu i wdrożeniu rzeczywistej dekarbonizacji firmy. Wzrost świadomości i raportowanie klimatyczne to za mało.

Raport stanowi próbę odpowiedzi na pytania, w jakim punkcie znajduje się dziś polski biznes, jeśli chodzi o zrozumienie zmiany klimatu i jej wpływu na rzeczywistość, a także na ile skutecznie raportuje swoje działania. Czy jest gotowy do włączenia wątków klimatycznych do swoich strategii oraz realnego dekarbonizowania swojej działalności? A przede wszystkim – co konkretnie powinien robić w zakresie realnej dekarbonizacji firmy i jak należy się do tego zabrać. Celem raportu jest pokazanie praktycznego wymiaru dekarbonizacji firmy w Zakresach 1 i 2. Także zmobilizowanie polskich firm do zarządzania emisjami w Zakresie 3.

Partnerami raportu są: ECF, Orange Polska, ING Bank. Patronem raportu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.