29 maja 2024

Szkolenie GPW „ESG w Praktyce. Sesja edukacyjna dla Zarządów i Rad Nadzorczych”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje #ESGONBOARDS – Sesję edukacyjną dla Zarządów i Rad Nadzorczych dotyczącą wybranych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i raportowaniem ESG. Bezpłatne szkolenie odbędzie się 10 maja w godz. 9:45-14:00 w formule on-line.

W związku z wejściem w życie regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, Zarządy i Rady Nadzorcze spółek stają przed nowymi obowiązkami.

Dlatego też, na szkolenie GPW zaprasza przedstawicieli Rad Nadzorczych, Zarządów oraz dyrektorów finansowych spółek publicznych, które podlegać będą raportowaniu danych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Także przedstawicieli organów zarządczych prywatnych firm, które dobrowolnie będą chciały podlegać raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Sesja edukacyjna #ESGONBOARDS będzie okazją do zgłębienia istotnych tematów w obszarze ESG. Uczestnicy otrzymają jednocześnie praktyczne wskazówki, jak skutecznie zarządzać nowymi wyzwaniami regulacyjnymi.

09:45 -10:00      Otwarcie wydarzenia. 

 • Beata Tylman-Nowakowska, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Robert Adamczyk, Główny specjalista ESG w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

10:00 – 10:10     Wstęp do tematu zrównoważonego rozwoju i do rozmowy z prof. Aleksandrą Przegalińską. 

 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland

10:10 – 10:50     Rozmowa: Jak sztuczna inteligencja może wspierać zrównoważony rozwój? 

 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland
 • Prof. Aleksandra Przegalińska, Profesorka Akademii Leona Koźminskiego, doktorka habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorką ds. Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego.

10:50 – 11:05     Przerwa

11:05 – 11:30    Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju oraz Wytyczne GPW. 

 • Robert Adamczyk, Główny specjalista ESG w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

11:30 – 12:40     Rola, skład i odpowiedzialność Zarządów i Rad Nadzorczych w świetle regulacji zrównoważonego rozwoju. 

 • Adw. Roksana Kałużna – Bałazy, Wiceprezeska i Współzałożycielka POLSIF.

12:40 – 13:55     Jak finansować transformację w biznesie? – rola aspektów ESG w perspektywie inwestorskiej i dostęp do kapitału.

 • Krzysztof Kamiński, CFA, DI – Prezes Zarządu POLSIF, członek zarządu Millennium TFI SA/td>

Zastanawiasz się:

 • W jakim stopniu obowiązki wynikające z najnowszych regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczą Członków Zarządu i Rad Nadzorczych?
 • Nad rolą kluczowych aspektów ESG w ocenie zrównoważonej działalności spółki przez potencjalnych inwestorów instytucjonalnych?
 • Jak sztuczna inteligencja wpłynie na zrównoważony rozwój?

Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania, wystarczy zarejestrować się na spotkanie, wypełniając formularz: LINK

Szkolenie jest bezpłatne.