30 maja 2024

T-Mobile: neutralność w obszarze emisji własnych w 2025 r.

T-Mobile Polska chce osiągnąć pełną neutralność w obszarze emisji własnych w 2025 roku. Spółka dąży do stworzenia zamkniętego obiegu w 2030 r. i osiągniecia całkowitej neutralności klimatycznej do 2040 r. – wynika z raportu zrównoważonego rozwoju spółki.

Operator inwestuje w rozwiązania z obszaru zielonej energii i modernizację floty samochodów służbowych, wśród których 80 proc. obecnie stanowią już pojazdy hybrydowe i elektryczne.

Zrównoważony rozwój to znacznie więcej niż tylko trend biznesowy. To głęboka odpowiedzialność społeczna i ekologiczna, od której zależy dobro naszej planety i przyszłych pokoleń. W T-Mobile w pełni przyjmujemy tę odpowiedzialność i przez lata konsekwentnie wprowadzamy naszą strategię ESG. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój to nie tylko misja korporacyjna. To moralny imperatyw, który podkreśla naszą wizję bardziej zrównoważonej i jasnej przyszłości. Dziś, gdy publikujemy nasz czwarty raport, prezentujemy namacalne i pozytywne efekty naszych działań, dowodząc, że łącząc wasz świat, łączymy was także z prosperującym i zrównoważonym światem – powiedział Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile.

Kolejnym aspektem pracy firmy są działania dotyczące cyrkularności elektroniki. Zgodnie ze swoją strategią T-Mobile dąży do stworzenia zamkniętego obiegu w 2030 roku. Operator skoncentrował się na przedłużaniu cyklu życia smartfonów, po to, aby ograniczyć powstawania elektrośmieci oraz wpływ środowiskowy produkcji nowych urządzeń. Udało się odzyskać przy tym telefony umieszczone przez firmę w obiegu, a starania objęły także próby ponownego wprowadzenia ich na rynek. Dodatkowo organizacja realizowała projekty edukacyjne. Dzięki nim do recyklingu i ponownego wykorzystania trafiło więcej metali rzadkich ze starych urządzeń.

Trzecim filarem aktywności firmy były inicjatywy z obszaru cyfryzacji. T-Mobile obrało za cel łączenie ludzi na równych zasadach, niezależnie od ich wieku czy poziomu kompetencji cyfrowych. Ważnym elementem realizacji tej strategii było wprowadzenie pełnej obsługi klientów niesłyszących i słabosłyszących. Dostarczyła ponadto urządzenia elektroniczne pozwalające na dostęp do internetu ponad 6 tys. seniorów. Operator skupia się również na najmłodszych użytkownikach sieci, których uczy, jak radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami.

Czwartym obszarem działań ESG T-Mobile jest inkluzywność i różnorodność. W tym zakresie firma dba o wysoki poziom edukacji w organizacji. W związku z tym 100 proc. nowych pracowniczek i pracowników przechodzi szkolenia dotyczące DEI.

W T-Mobile wierzymy, że działania z kręgu zrównoważonego rozwoju to nie tylko dodatek do celów biznesowych firmy czy obowiązek danego podmiotu. Takie podejście długoterminowo po prostu się opłaca, dla wszystkich – środowiska, społeczeństwa, ale też samej organizacji. Z tym większą radością przedstawiamy naszym klientom, partnerom i interesariuszom raport z ostatniego roku naszych działań. Aktywności i projekty, które tam opisujemy, naprawdę zmieniły rzeczywistość w obszarach, z którymi mamy styczność za sprawą naszej działalności, od różnorodności, poprzez tworzenie obiegu zamkniętego, aż po troskę o klimat oraz demokratyzację cyfryzacji – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i CR w T-Mobile Polska.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100 proc. powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

Źródło: spółka, ISBnews