23 czerwca 2024
White Star Real Estate

Technologia i ekologia coraz ważniejsze dla najemców

Lokalizacja i koszty najmu magazynu pozostają kluczowe dla najemców. Do głosu dochodzą też inne kwestie. Budynek powinien być odpowiednio zaprojektowany i wyposażony w nowoczesne technologie, na co zwraca uwagę niemal 80 proc. najemców – wynika z raportu CBRE „European Logistics Occupier Survey 2022”. Technologia i ekologia idą w parze. Im lepiej zaprojektowany budynek, tym większa szansa, że spełnia zasady ESG i posiada odpowiednie certyfikaty. 

Te elementy zyskują na znaczeniu. Firmy mające kryteria zrównoważonego rozwoju w strategii są w stanie dopłacić od 1 do 10 proc. kosztów wynajmu za „zielony” magazyn. 

– W Polsce buduje się aktualnie 4,5 mln mkw. Magazynów. To i tak za mało, żeby zaspokoić całościowy popyt na tego typu przestrzenie. Boom na rynku sprawia, że najemcy biorą to, co jest dostępne. Kryteria wyboru pozostają jednak niezmienne. Na pierwszym miejscu jest lokalizacja i koszty. Dopiero na kolejnych do głosu dochodzą kwestie dodatkowe, wśród których wybija się technologia i ekologia. Te dwa obszary są niezwykle istotne dla najemców, zwłaszcza, że do dbania o środowisko skłania coraz więcej dyrektyw na poziomie unijnym oraz wewnętrzne wytyczne w wielu firmach. A technologia staje się niezbędna w dobie skokowego rozwoju e-commerce, zwiększaniu produkcji i konieczności obsługi rosnącej liczby zamówień przy jednoczesnym braku siły roboczej – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w CBRE.

Design budynku ma znaczenie

Z raportu CBRE „European Logistics Occupier Survey 2022” wynika, że koszt najmu magazynu, poza lokalizacją, jest najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przez ok. 45 proc. najemców. Na drugim miejscu jest design wskazywany przez ok. 35 proc. osób. Tutaj rozumiane jest to jako odpowiednie zaprojektowanie budynku czy zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych. Podium domykają opcje najmu, które są ważne dla ok. 31 proc. najemców, ale ten czynnik stracił na znaczeniu w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Dwa pierwsze, czyli koszt najmu i design, stały się jeszcze ważniejsze. Tuż poza pierwszą trójką znalazły się jakość lokalnej infrastruktury oraz reputacja zarządcy, które są ważne dla mniej więcej co piątego najemcy. Mocno wzrosło znaczenie certyfikacji magazynów – z niecałych 8 proc. rok wcześniej do 15 proc. w tegorocznej edycji badania. 

Sam budynek musi przyciągać dokładnie tam samo, jak zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania. Dla 80 proc. najemców robotyzacja magazynu ma ogromne znaczenie. Podobnie jak maszyny elektryczne wskazywane przez ponad 60 proc. osób zainteresowanych przestrzeniami magazynowymi.

ESG w modzie

Aż 78 proc. najemców w sektorze magazynowym ma w swojej strategii firmowej plan osiągnięcia zero-emisyjności w przyszłości. To powoduje, że poszukiwanie odpowiedniej przestrzeni staje się wyzwaniem. Nie tylko z punktu widzenia rozwoju biznesu, ale i realizacji założeń strategii ESG. Dlatego już 63 proc. najemców jest w stanie dopłacić za „zielony” magazyn. 40 proc. chętnie dopłaci mniej niż 5 proc., 17 proc. poświęci od 5 do 10 proc. budżetu więcej. Aż 6 proc. zapłaci nawet ponad 10 proc. więcej, byle budynek spełniał założenia zrównoważonego rozwoju.  

– Magazyn dostosowany do zasad zrównoważonego rozwoju przynosi korzyści zarówno właścicielom jak i najemcom. Takie budynki są więcej warte i bardziej konkurencyjne, a najemcy doceniają nowoczesność i optymalizację kosztów eksploatacyjnych. Ten trend, mimo że nadal traktowany z mniejszym priorytetem niż lokalizacja czy koszty najmu, nabiera na znaczeniu. To się raczej nie zmieni, zwłaszcza, że świadomość ludzi w zakresie ekologii rośnie – podsumowuje Beata Hryniewska z CBRE.

Metodologia: badanie przeprowadzono w okresie styczeń-marzec 2022. Wzięło w nim udział 100 respondentów – ekspertów branży magazynowej w konkretnej firmie. Każde przedsiębiorstwo posiadało przestrzeń magazynową w co najmniej 4-5 krajach europejskich. 22 proc. respondentów posiadało przestrzeń magazynową w Polsce.