21 lipca 2024
W połowie lipca ruszają nabory na dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na transformację

Transformacja firm w kierunku GOZ – rusza nabór wniosków

W połowie lipca ruszają nabory na dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na transformację firm w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Mogą one uzyskać nawet 100 proc. finansowania na audyt GOZ i przygotowanie cyrkularnego modelu biznesowego. 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to model gospodarczy, który koncentruje się na maksymalnym wykorzystaniu zasobów poprzez ich ponowne użycie, naprawę, recykling i regenerację. To jeden z głównych elementów planu strategicznego Polski i całej Unii Europejskiej, która dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych. By zachęcić firmy do transformacji w kierunku GOZ, Bruksela przeznaczy miliardy euro w postaci dofinansowań.

Transformacja firm w kierunku GOZ – trzy źródła finansowania

W drugiej połowie lipca ruszają nabory na dofinansowania aż z trzech źródeł:

  • A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych w ramach KPO
  • II Nabór na Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji
  • Środki regionalne

Obecny naborów pozwala firmą na 100 proc. dofinansowanie do audytu GOZ i przygotowania cyrkularnego modelu biznesowego. W poprzednim naborze, zakończonym 19 grudnia 2023 roku, złożono ponad 600 wniosków, co świadczy o dużym zainteresowaniu przedsiębiorstw tym tematem.

Wielu przedsiębiorców rozumie konieczność przekształcenia swojego modelu biznesowego w bardziej zrównoważony, ale brakuje im środków finansowych na realizację niezbędnych inwestycji oraz wsparcia merytorycznego, które pomogłoby im efektywnie zarządzać zmianą – mówi Agnieszka Zdanowicz, wiceprezeska Klastra Gospodarki Cyrkularnej i Recyklingu (KGCiR).

Nabory na dofinansowanie GOZ. Bezpłatne webinary dla przedsiębiorców

KGCiR wspólnie z Envirly oraz Fundacją Circular Poland organizują bezpłatne webinary przygotowujące przedsiębiorców do złożenia wniosku o dofinansowanie działań GOZ. Eksperci wyjaśnią, jak ocenić firmę i jej możliwości pod kątem transformacji, jak przygotowuje się raporty z Audytu GOZ, Studium Wykonalności czy nowego modelu biznesowego zgodnie z wymaganiami PARP. Pokażą także jak wygląda mierzenie śladu węglowego produktów i raportowanie zrównoważonego rozwoju.

Spotkania online odbędą się 11 oraz 18 lipca. Bezpłatna rejestracja jest dostępna pod linkiem: https://form.jotform.com/241832048432351