20 lipca 2024

Ranking Travel Smart: Polski Cukier, CCC, PKN Orlen, LPP i Grupa CANPACK nie ograniczają podróży służbowych

Już trzeci rok z rzędu polskie firmy otrzymują niską ocenę w rankingu Travel Smart za brak działań na rzecz ograniczenia lotów służbowych. Z rankingu wynika także, że 25 największych firm na świecie nie wyznaczyło sobie celów w zakresie ograniczenia przelotów służbowych. Jednocześnie odpowiadają one za ponad jedną trzecią emisji z podróży.

Pracujesz w międzynarodowej korporacji? Chcesz dowiedzieć się jak pracodawca radzi sobie w ograniczaniu śladu węglowego z podróży służbowych – sprawdź ranking Travel Smart.

Polskie koncerny międzynarodowe nie planują ograniczenia podróży służbowych

Spośród pięciu polskich firm ocenianych w trzeciej edycji rankingu Travel Smart, żadna nie wyznaczyła celów w zakresie redukcji emisji związanych z podróżami służbowymi. Taka sytuacja miała już miejsce w ubiegłym roku. To oznacza, że żadna z firm nadal nie podjęła dodatkowych działań w celu zmniejszenia wpływu podróży służbowych na klimat. Takie wyniki są niepokojącym sygnałem, że krajowe firmy nie działają wystarczająco szybko ani nie wykazują wymiernego zaangażowania w redukcję emisji związanych z podróżami lotniczymi.

Analiza pokazuje rozbieżność między firmami z tej samej branży. Pomiędzy tymi ambitnymi, które wyznaczają sobie cele, a tymi, które z roku na rok nie chcą tego robić. Trzeci rok z rzędu polskie międzynarodowe koncerny: PKN Orlen, LPP i Grupa CANPACK otrzymały oceny w kategorii C. Z kolei CCC oraz Polski Cukier znalazły się w gronie najniżej ocenianych, w kategorii D.

Tymczasem firmy z innych krajów, takie jak np. szwedzki Tetra Pak, są znacznie bardziej ambitne. Wyznaczają sobie cele redukcji tego, co często uważa się za stosunkowo łatwe do osiągnięcia w zakresie redukcji śladu klimatycznego. Oznacza to, że firmy mogą wprowadzać innowacyjne zmiany i wyznaczać ambitne cele. Robią to m.in. poprzez przyjmowanie nowych sposobów organizacji pracy, zastępując podróże lotnicze alternatywnymi środkami transportu lub wykorzystując częściej możliwość pracy zdalnej.

Polskie firmy wypadają gorzej w porównaniu z międzynarodowymi korporacjami z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W tych państwach co najmniej jedna międzynarodowa firma otrzymała ocenę A lub B.

Polskie firmy muszą pilnie wyznaczyć cele w zakresie ograniczenia emisji z podróży służbowych lub zaryzykować przegraną z konkurencją. Nie ma wymówek dla braku działań. Podobne przedsiębiorstwa w swojej branży wyznaczyły ambitne cele, więc co powstrzymuje firmy takie jak CCC i Polski Cukier przed podjęciem podobnych działań? Nasze badania pokazują różnicę między firmami zaangażowanymi w zrównoważony rozwój, a innymi, które w najlepszym razie tylko deklarują swoją odpowiedzialność za klimat – mówi Piotr Skubisz, Instytut Spraw Obywatelskich.

Brak wiarygodnych planów ograniczenia lotów korporacyjnych

Analiza wykazała, że wśród 328 firm z rankingu, 25 międzynarodowych koncernów odpowiedzialnych za 36 proc. emisji z podróży służbowych nie planuje ograniczyć lotów obciążających środowisko. Gdyby jednak tylko te 25 największych firm ograniczyło swoje loty służbowe o połowę, zapewniłoby to jedną trzecią redukcji wymaganych do 2025 r. od 328 firm z rankingu. Zaoszczędzone 5,9 mln ton CO2 odpowiadałoby emisji generowanej przez 3 miliony samochodów w ciągu roku.

Nie określając celów, firmy te ryzykują szybki powrót do poziomu przelotów sprzed pandemii COVID-19. Analiza wykazała, że ci, którzy nie wyznaczyli celów, m.in. Johnson & Johnson i Merck, już powróciły do poziomów podróży służbowych z 2019 r.

Kolejne firmy z czołówki rankingu, które nie mają wiarygodnych planów ograniczenia emisji z podróży lotniczych, to Siemens, Microsoft i Google. Choć uznają się one za postępowe i pionierskie, nie podejmują walki z emisjami pochodzącymi z podróży lotniczych.

Na firmach korzystających najczęściej z samolotów spoczywa ogromna odpowiedzialność za ograniczenie liczby lotów. Nie możemy więcej pozwolić sobie na puste obietnice liderów biznesu. Potrzebujemy więcej działań i wiążących zobowiązań do utrzymania niższego poziomu lotów biznesowych – podsumowuje Piotr Skubisz.

O rankingu

Ranking Travel Smart klasyfikuje 328 amerykańskich, europejskich i indyjskich firm według 11 wskaźników. Dotyczą one emisji z podróży lotniczych, celów redukcji i raportowania. Firmy otrzymują ocenę A, B, C lub D. W tegorocznej edycji rankingu:

  • 16 firm zakwalifikowało się do oceny A,
  • 40 do B,
  • 230 – zdecydowana większość otrzymała ocenę C,
  • 42 firmy otrzymały najniższą ocenę D.

44 firmy zgłosiły pełny wpływ swoich podróży na klimat (w tym emisje inne niż CO2). Jest to wzrost z 40 w ubiegłym roku. To trzecia edycja rankingu.

Ranking obejmuje loty korporacyjne, które mają kluczowe znaczenie dla redukcji emisji i przyszłości zrównoważonego lotnictwa. Aby firma mogła zostać uznana za lidera zrównoważonego rozwoju, należy również uwzględnić szersze aspekty jej modelu biznesowego.