21 lipca 2024

Tylko 18 firm z Polski poddaje się ocenie SBTi

Coraz więcej spółek z całego świata przystępuje do inicjatywy SBT i deklaruje realizację celów środowiskowych opartych na nauce. Obecnie działania podejmuje 5972 firmy z różnych branży z czego 3316 ma już zatwierdzone swoje cele. Ta liczba rośnie każdego dnia. Niestety w Polsce tylko 18 spółek zdecydowało się dotąd poddać ocenie SBTi.

Jak pisaliśmy wcześniej Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) odnotowała znaczący wzrost liczby firm wyznaczających cele oparte na nauce w 2022 r. Tylko w ubiegłym roku zatwierdziło je 1 097 przedsiębiorstw. Jest to nieco więcej niż w sumie w latach 2015-2021, kiedy cele zatwierdziły 1 082 firmy.

Azja ostro idzie w górę, w Polsce zmiany bardzo powolne

W raporcie SBTi Monitoring Report 2022 Japonia jest zdecydowanym liderem, z największą liczbą firm wyznaczających cele na świecie. Firmy z celami naukowymi stanowiły 40 proc. indeksu NIKKEI do końca 2022 roku. Ogólnie Azja wykazała silny wzrost – 127 proc. w 2022 roku. Bardzo szybko rosną Chiny – mają aż 194 proc. wzrost liczby zatwierdzonych przez SBTi celów firm.
Tablica celów SBTi pokazuje firmy i instytucje finansowe, które wyznaczyły cele oparte na nauce lub zobowiązały się do ich opracowania. Trzy najliczniej reprezentowane sektory to usługi, produkcja i infrastruktura. Z kolei najwolniej rozwija się sektor energetyki, biotechnologi, opieki zdrowotnej i farmacji, a także hotelarstwo.

Aktualizowany w każdy czwartek pulpit nawigacyjny zawiera ogólne informacje o celach lub zobowiązaniach każdej organizacji. Wynika z niego, że tylko 18 firm działających w Polsce postanowiło poddać się weryfikacji SBTi. Są to: Agromaks Sp. z o.o., Allegro, Bank Ochrony Środowiska, Canpack Group, Ciech, Eurocash, Fideltronik Poland sp. z o.o., Ghelamco Poland, Group One, Heinz Glas Działdowo Sp z o.o., InPost, Inter Cars, LPP, Makrochem, mBank, Rohling Suus Logistics, ZUP Emiter, Żabka Polska. Część firm ma już zatwierdzone cele, niektóre wciąż jeszcze ich nie przedstawiły inicjatywie SBT.

Jedna firma nie zdążyła w ciągu 24 miesięcy od podjęcia zobowiązania przedstawić swoich celów. Widnieje na liście z komentarzem „commitment removed” (zobowiązanie usunięte). Jest to JMB Wind Engineering.

Czym są cele redukcji

Cele jasno zdefiniowano. Oparto na podstawach naukowych ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla firm i instytucji finansowych. SBTi je weryfikuje i zatwierdza. Organizacje z celami oznacza się wyrównaniami temperatury i datami w kolumnach „Cel” na pulpicie nawigacyjnym.

Zobowiązania pokazują, że organizacja zamierza opracować cele i przedstawić je do zatwierdzenia w ciągu 24 miesięcy. Oznacza je słowo „zobowiązane” (commited) na pulpicie nawigacyjnym. Organizacje te nie mają jeszcze zatwierdzonych celów naukowych. Począwszy od 2 marca 2023 r., organizacje, które nie przedstawią celów w ciągu 24 miesięcy od podjęcia zobowiązania, zostaną oznaczone na tablicy wskaźników jako „usunięte zobowiązanie”.

Cele krótkoterminowe określają, w jaki sposób organizacje ograniczą swoje emisje, zwykle w ciągu najbliższych 5-10 lat. Stymulują one działania wymagane do osiągnięcia znacznych redukcji emisji do 2030 roku. Krótkoterminowe cele są również wymogiem dla firm, które chcą ustalić cele zerowe netto.

Cele długoterminowe wskazują stopień redukcji emisji konieczny, aby osiągnąć zerowy poziom emisji netto zgodnie z kryteriami SBTi Corporate Net-Zero Standard. Trzeba je osiągnąć nie później niż do 2050 r. (lub 2040 r. dla sektora energetycznego).