20 lipca 2024
taksonomia

Unijna taksonomia wystartuje w styczniu 2022

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zasady taksonomii klimatycznej UE. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie tych przepisów w styczniu 2022 r. To jedna z najważniejszych regulacji dotycząca spójności i przejrzystości raportowania finansowego.

Jak mówiła niedawno w wywiadzie dla ESGinfo.pl Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor PwC „Duże spółki notowane, które zatrudniają min. 500 osób będą określać, jaki procent działalności (mierzonej obrotami za 2021 oraz nakładami i wydatkami inwestycyjnymi) kwalifikuje się do technicznych kryteriów taksonomii. Dotyczy to działalności określonych w tzw. Climate Delegated Act (unijna lista działalności zrównoważonych).

Unijna taksonomia jest częścią planu działania UE w zakresie zrównoważonych finansów, opracowanego przez Grupę Ekspertów Technicznych ds. Zrównoważonych Finansów (EU TEG). Taksonomia jest systemem klasyfikacji umożliwiającym kategoryzację działalności gospodarczej, która odgrywa kluczową rolę w przyczynianiu się do osiągnięcia co najmniej jednego z sześciu określonych celów środowiskowych. Przy jednoczesnym braku znaczących szkód dla pozostałych celów. 

Sześć celów obejmuje:

  1. łagodzenie zmian klimatu
  2. dostosowanie do zmian klimatu
  3. zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych i morskich
  4. przejście na gospodarkę cyrkulacyjną
  5. zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
  6. ochronę i odtwarzanie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Dzięki zatwierdzam przepisom, pierwsze dwa cele klimatyczne. zostaną.wdrożone na początku przyszłego roku. Umożliwi to przedsiębiorstwom rozpoczęcie raportowania w oparciu o taksonomię. Z kolei inwestorom i uczestnikom rynku finansowego pozwoli przygotować się do nadchodzących wymogów ujawniania informacji w ramach SFDR.

Chociaż rozporządzenie w sprawie taksonomii zostało zatwierdzone do wejścia w życie, klasyfikacja niektórych działań pozostaje niejasna. Największe kontrowersję wśród członków budzi wykorzystanie kopalnego gazu ziemnego, jako paliwa przejściowego oraz energii jądrowej, jako czystego źródła energii. W dokumencie zapisano, że ocena energii jądrowej jako „energii neutralnej dla klimatu” jest nadal w toku oraz, że rozważane są szczegółowe przepisy dotyczące gazu ziemnego.