12 czerwca 2024
ESG BIK

BIK: platforma ESG dla organizacji ze świata finansów

Pierwsze banki podpisały umowy na dostęp do danych ESG gromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Znajdują się one na Platformie ESG BIK. Od momentu uruchomienia projektu we wrześniu 2023 r. w prace nad rozwojem platformy zaangażowało się 17 organizacji rynku finansowego – podaje BIK.

W listopadzie 2023 r. pierwsze banki podpisały umowy na dostęp do bazy danych zgromadzonych na Platformie ESG BIK. To pierwszy etap rozwoju projektu. Uczestniczące w nim instytucje już mogą korzystać z bazy danych zebranych z publicznie dostępnych raportów za rok 2022. Baza objęła ponad 165 podmiotów podlegających przeglądowi jakościowemu. Kolejne banki finalizują dostęp do bazy danych ESG BIK. W pierwszej kolejności rozwiązanie BIK będzie wspierać banki w realizacji wymogów ujawnień dostarczając dane potrzebne do kalkulacji wskaźnika Green Asset Ratio (GAR).

Uruchomiony przez BIK we wrześniu 2023 r. projekt odpowiada na potrzeby i zidentyfikowane przez banki ryzyka. Takie, które mogą wpłynąć na jakość i proces gromadzenia obligatoryjnych informacji. Platforma ESG BIK to rozwiązanie, które ustanawia sektorowy standard w obszarze zarządzania i wymiany danych z obszaru ESG. Zapewnia wsparcie dla instytucji finansowych oraz firm w przygotowaniu do nowych obowiązków raportowania wskaźników z zakresu sustainable finance. 

Wokół Platformy ESG sukcesywnie buduje się społeczność banków, będących zarówno beneficjentami, jak i uczestnikami rynkowego standardu raportowania wskaźników z zakresu sustainable finance. Podpisaliśmy już pierwsze umowy z bankami, w tym z największymi graczami na rynku. Banki już mogą korzystać z sektorowej bazy BIK zasilonej danymi za rok 2022. W kolejnych latach będzie ona systematycznie uzupełniana i aktualizowana zarówno przez banki jak i firmy w procesie raportowania niefinansowego – powiedział wiceprezes BIK Rafał Bednarek. – Banki chcą korzystać z Platformy, która umożliwi nie tylko dostęp do bazy danych, ale także w dalszych fazach rozwoju do narzędzi analitycznych zakresie ESG – dodaje Bednarek.

Koncepcja stworzenia Platformy zrodziła się w dialogu BIK z bankami, Związkiem Banków Polskich oraz Deloitte.

Platforma ESG: BIK wspomoże firmy ubiegające się o finansowanie

W kolejnym etapie rozwoju i docelowym kształcie rozwiązania Platforma służyć ma także firmom w usprawnieniu procesu ubiegania się o finansowanie. Nie będą one musiały wielokrotnie wypełniać danych ESG w różnych bankach, w różnych układach, według różnych standardów.

– Z naszych analiz dotyczących ujawnień taksonomicznych zrealizowanych w grupie polskich spółek giełdowych wynika, że przedsiębiorstwa są we wstępnej fazie dostosowania organizacji do wypełniania obowiązków wynikających z regulacji ESG. Raportowane przez spółki dane taksonomiczne są często niespójne i nie odpowiadają wymogom wskazanym przez regulatora. Widoczna jest również potrzeba wsparcia w zrozumieniu kwestii zakresu raportowania oraz podejścia do analizy prowadzonych działalności pod kątem Taksonomii. Dlatego będziemy prowadzić działania edukacyjne dla firm, które chcą dowiedzieć się więcej o interpretacji kryteriów i gromadzeniu potrzebnych danych. Wraz z BIK kontynuujemy także warsztatowe spotkania z bankami, które sygnalizują pomysły na dodatkowe moduły platformy stworzone na potrzeby analizy ryzyk klimatycznych czy minimalnych gwarancji. Chcemy również poszerzać zakres merytoryczny platformy pod nadchodzące potencjalne wymogi ujawnień zrównoważonego rozwoju — mówi Irena Pichola z Deloitte.

Same banki również są poddawane rosnącym wymaganiom regulacyjnym i nadzorczym dotyczącym raportowania ESG. Zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Oprócz ujawnień sprawozdawczych (CSRD) od 1 stycznia 2024 r., banki będą musiały uwzględnić kryteria ESG w swoich procesach nadzoru i oceny ryzyka. Wszystko zgodnie z wytycznymi Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA).

Źródło: ISBnews