23 czerwca 2024

W sektorze OZE pracuje ponad 30 proc. kobiet

Według analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej – IRENA, we wszystkich sektorach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) kobiety stanowią 32 proc. zatrudnionych. Z tego w podsektorze związanym z fotowoltaiką ten odsetek stanowi 40 proc. Luneos, polski dostawca rozwiązań z zakresu transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw, chwali się 43 proc. udziałem kobiet w swojej załodze.

Wiele miejsca kobietom w zawodach związanych z odnawialnymi źródłami energii poświęca Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (ang. The International Renewable Energy Agency, skrót IRENA). Jest to organizacja, która wspiera m.in. kraje w przejściu do zrównoważonej przyszłości energetycznej. Pełni też rolę głównej platformy współpracy międzynarodowej związanej z energią odnawialną.

Kobiety dobrze się czują w fotowoltaice

Według jednego z raportów IRENA pt. „Perspektywa płci w zatrudnieniu w sektorze fotowoltaiki” (and. „A Gender Perspective on Solar Employment”) udział kobiet zatrudnionych we wszystkich sektorach energii odnawialnej wynosi 32 proc. Szczególnie chętnie kobiety są zatrudniane w firmach związanych z fotowoltaiką. W tym przypadku stanowią one 40 proc. pracowników (wśród 4,3 mln osób zatrudnionych w 2021 r.). Dla porównania, to znacznie większy odsetek niż w przypadku zatrudnienia w przedsiębiorstwach związanych z ropą i gazem. Tam kobiety stanowią jedynie 22 proc. etatowych pracowników.

– Kobiety doskonale rozumieją, jak istotna dla społeczeństwa jest transformacja energetyczna i odejście od tzw. brudnej energii na rzecz tej pochodzącej z OZE. Nie dziwi więc, że coraz więcej z nich decyduje się na karierę zawodową właśnie w branży OZE. Co ważne, praca dla firm zajmujących się transformacją energetyczną to nie tylko „zmiana świata na lepsze”. To także dobre posunięcie z perspektywy swojej przyszłości zawodowej. Według innego raportu przygotowanego przez IRENA „Energia odnawialna i roczny przegląd rynku pracy 2022” (ang. „Renewable Energy and Jobs Annual Review 2022”) do 2030 r. liczba pracowników zatrudnionych na całym świecie w sektorze odnawialnych źródeł energii ma wynieść aż 38,2 mln– zaznacza dr Anna Dębowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Luneos.

Kobiety z różnorodnymi kompetencjami

Zwiększająca się rola kobiet w firmach związanych z odnawialnymi źródłami energii widoczna jest też w Polsce. Na przykład w Luneos obecna struktura zatrudnienia to 43 proc. kobiet i 57 proc. mężczyzn (w poprzednim roku było to 39 proc. kobiet i 61 proc. mężczyzn).

– Jesteśmy coraz bliżej parytetu zatrudnienia. W kolejnych latach planujemy dalej poprawiać ten wynik. Z uwagi na nasz szeroki zakres działalności zatrudniamy kobiety o bardzo różnych kwalifikacjach – mówi dr Anna Dębowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Luneos.

Podkreśla przy tym, że w wielu przypadkach nadal można zauważyć u kobiet niepewność związaną z podjęciem pracy w sektorze OZE.

– Część kobiet nie szuka zatrudnienia w tzw. twardych branż, czyli np. przemysłowej lub energetycznej. To duży błąd. Choćby nasz przykład doskonale pokazuje, że mocno stawiamy na kobiety. Mamy im do zaoferowania wiele różnorodnych stanowisk w bardzo przyszłościowej branży. Dodatkowo szeroko rozumiany sektor OZE daje szansę na atrakcyjne wynagrodzenia – zaznacza dr Anna Dębowska.