12 czerwca 2024
Warsaw Sustainable Segment

Warsaw Sustainable Segment, czyli zielone instrumenty dłużne

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła „Warsaw Sustainable Segment”. Jest to specjalna sekcja na stronie internetowej www.gpwcatalyst.pl. Prezentowane są tam informacje o instrumentach dłużnych związanych ze zrównoważonym rozwojem, notowanych na rynkach organizowanych przez GPW.

– W sekcji „Warsaw Sustainable Segment” prezentowane są informacje o instrumentach dłużnych notowanych na rynkach organizowanych przez GPW, z których pozyskane środki finansowe przeznaczone są na realizację inwestycji lub działań wspierających zrównoważony rozwój. Pokazujemy informacje o różnych instrumentach dłużnych takich jak zielone obligacje, zielone listy zastawne, obligacje klimatyczne czy też obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem – powiedziała Agnieszka Góral z GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW”.

Sekcja znajduje się na dedykowanej stronie internetowej. Publikacja informacji w sekcji „Warsaw Sustainable Segment” odbywa się po spełnieniu kluczowego wymogu: 

– Warunkiem prezentacji informacji w sekcji Warsaw Sustainable Segment jest złożenie przez emitenta papierów wartościowych oświadczenia, że wyemitowane i wskazane przez niego instrumenty dłużne są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem. W oświadczeniu emitent wskazuje również standard, według którego instrumenty zostały wyemitowane, jak również wskazuje czy emitent lub instrumenty dłużne objęte oświadczeniem posiadają opinię zewnętrznego podmiotu potwierdzającą, że środki pozyskane w wyniku emisji tych instrumentów dłużnych przeznaczone są na działania związane ze zrównoważonym rozwojem – dodała Wicedyrektor Działu Emitentów GPW. 

Działanie GPW wpisuje się w inicjatywę Ministerstwa Finansów – realizacja Platformy Zrównoważonych Finansów. Jej celem jest budowa w Polsce regionalnego centrum zielonych finansów. Wyróżnienie przez GPW instrumentów dłużnych związanych ze zrównoważonym rozwojem ma też sprzyjać promocji zarówno tego rodzaju instrumentów, jak i ich emitentów.