30 maja 2024

Wedel: raport CSR „Z przyjemnością dla przyszłości”

Wedel opublikował po raz pierwszy raport odpowiedzialnego biznesu, zgodny ze standardem GRI.  Dokument pod hasłem „Z przyjemnością dla przyszłości” przedstawia dane niefinansowe za 2021 r. 

Wśród poruszonych w raporcie kwestii znalazły się m.in. zrównoważona produkcja, troska o pracowników i zaangażowanie społeczne. 

Raport to kompleksowy przegląd praktyk z czterech kluczowych dla Wedla obszarów. Są to: Przyjemność z Rozwoju, Przyjemność z Natury, Przyjemność Pracy oraz Przyjemność dla Społeczeństwa i Wspólnot Lokalnych. 

Wedel podsumowuje zrealizowane inicjatywy strategiczne za 2021 rok, a także przedstawia perspektywy i zobowiązania na przyszłość. 

 Od 2019 r., zgodnie ze strategią biznesową i wpisanym w nią programem CSR, realizujemy kolejne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Mimo trudnych okoliczności zewnętrznych, jak m.in. pandemia – osiągamy kolejne wyznaczone cele – surowców, środowiska czy zaangażowania społecznego. Reagujemy na aktualne wyzwania i elastycznie dostosowujemy nasz biznes do bieżących okoliczności rynkowych – tłumaczy Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel. 

Proces powstawania raportu 

Raport odpowiedzialnego biznesu został przygotowany zgodnie z uznanym, międzynarodowym standardem GRI. Aby zidentyfikować kluczowe zagadnienia do zaprezentowania w publikacji, do dialogu zaangażowano pracowników wszystkich obszarów, partnerów biznesowych i lokalne społeczności. Dzięki nałożeniu dwóch perspektyw – ze strony interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych – powstała matryca najważniejszych kwestii. Na jej podstawie przygotowano wskaźniki i dane najistotniejsze dla otoczenia firmy.