21 lipca 2024

Wideokomentarz: raportowanie czynników ESG

Raportowanie czynników #ESG ma coraz większy wpływ na podejmowane na rynku kapitałowym inwestycje. W związku z tym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku przygotowała „Wytyczne raportowania ESG”. Zapraszamy do obejrzenia komentarza.