24 kwietnia 2024

Wielka Brytania: regulacje antygreenwashingowe w III kwartale 2023

Brytyjski regulator rynku finansowego (FCA) opóźni wprowadzenie zasad ujawniania i oznaczania informacji o zrównoważonym rozwoju dla inwestorów, które mają przeciwdziałać zjawisku greenwashingu. Jest to związane z bardzo szerokim odzewem i licznymi komentarzami od zarządzających.

Financial Conduct Authority (FCA), regulator rynku finansowego w Wielkiej Brytanii ogłosił, że opóźni wprowadzenie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju przez zarządzających aktywami oraz zasad oznakowania ESG dla produktów inwestycyjnych. Chodzi o regulacje antygreenwashingowe dla zarządzających aktywami i funduszami.

Regulacje antygreenwashingowe: jest zrozumienie, ale potrzebne konsultacje

Według FCA, opóźnienie to pozwoli na wzięcie pod uwagę otrzymanych podczas konsultacji ok. 240 informacji i dostosowanie do nich przepisów. Regulator planował opublikować nowe wymogi dotyczące greenwashingu w pierwszej połowie tego roku. Teraz termin przesunięto na III kwartał.

– Widzimy szerokie poparcie dla proponowanego systemu. Otrzymaliśmy konstruktywne opinie na temat niektórych kwestii – podało FCA w oświadczeniu.

Oprócz zaktualizowanego harmonogramu, FCA powiedział, że po otrzymaniu informacji zwrotnej rozważy swoje podejście w nowej polityce wprowadzającej regulacje antygreenwashingowe. W tym dopracuje niektóre kryteria dla opisów produktów i strategii. 

Dokładnie rozważamy informacje zwrotne. Chcemy zapewnić, przede wszystkim systemową ochronę konsumentów. Uznajemy i uwzględniamy przy tym wszelkie praktyczne wyzwania, które mogą mieć firmy. Wzmocnione ramy regulacyjne dla produktów inwestycyjnych zwiększą możliwości i konkurencję na rynku. Pomogą także wspierać rozwój produktów, które lepiej odpowiadają potrzebom i preferencjom konsumentów – podało FCA.

źródło: ESG Today, FCA