30 maja 2024

Program „Wiener pomagaMY” łączy wolontariat z celami ESG

Pracownicy Wiener w tegorocznej edycji programu wolontariackiego „Wiener pomagaMY” zaproponowali aż 18 projektów, które chcą realizować w swoich lokalnych społecznościach. Wybrano 10 zwycięskich inicjatyw. Projekty dotrą do lokalnych społeczności w sześciu województwach. Ubezpieczyciel w ten sposób zachęca do wolontariatu pracowników, realizując cele ESG.

Wolontariat pracowniczy

Wiener pomagaMY to program wolontariatu angażujący pracowników z całej Polski. Jego celem jest zaangażowanie zespołów pracowników oraz pośredników ubezpieczeniowych. Konkurs grantowy spółka kieruje do pracowników, którzy mają wypracowane relacje w lokalnych społecznościach, chętnie zainicjują autorski projekt i poprowadzą zespół wolontariacki. W zeszłorocznej edycji zrealizowano 9 projektów, w których m.in. wsparto przedszkola, stworzono place zabaw czy ogrody z uprawą roślin, doposażono bibliotekę szkolną. Także wsparto podopiecznych DPS oraz dzieci z rodzin wielodzietnych, organizując im jakościowe formy spędzenia czasu.

Założenia programu

– Wolontariat pracowniczy w Wienerze obejmuje szereg kompleksowych działań i inicjatyw społecznych, w które zaangażowani są pracownicy firmy. Aktywności odbywają się na trzech płaszczyznach: program grantowy „Wiener pomagaMY”, program akcyjny „Leśne Porządki z Wiener” oraz Social Active Day. Działania wolontariatu są odpowiedzią na problemy i potrzeby lokalnych społeczności, zgłaszane przez reprezentujących je pracowników – tłumaczy Krzysztof Kulasza, menedżer ds. komunikacji z Wiener.

Na realizację pomysłów w 2023 roku przewidziano 10 grantów, na które przeznaczono 50 tys. zł. W rolę jurorów wcieliła się Rada Wolontariatu, która oceniła projekty pod kątem m.in. odpowiedzi na problem lokalnej społeczności, zaangażowania wolontariackiego, opracowania harmonogramu i budżetu. 

Różnorodność w pomocy w 6 województwach

Wśród zgłoszonych pomysłów są projekty skierowane do dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnością, a także dotyczące zwierząt czy środowiska naturalnego. Pomoc dociera w tym roku do społeczności lokalnych w aż sześciu województwach: mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim, śląskim i małopolskim. Kolejne miesiące będą czasem działania i realizowania założonych planów.

Zwycięskie projekty

Dzięki wsparciu pracowników Wienera, przedszkolaki wezmą udział w zajęciach przybliżających obce kultury, a seniorzy będą mogli korzystać z inspektu warzywno-ziołowego. Odbędzie się także kurs pierwszej pomocy. Dofinansowanie pozwoli też m.in. doposażyć jednostkę OSP w sprzęt ratownictwa technicznego czy zakupić farbę odbijającą ciepło do schroniska dla zwierząt. 

Projekty będą realizowane do końca listopada 2023 r. We wszystkie działania wolontariatu w ubiegłym roku zaangażowanych było aż 206 pracowników spółki.