13 kwietnia 2024
Wolontariat

Wolontariat w strategii ESG: Whirpool i Habitat wspierają dom dziecka

Działania na rzecz lokalnej społeczności to ważna część strategii ESG Whirlpool Corporation. Od kilkudziesięciu lat firma współpracuje z Fundacją Habitat for Humanity Poland, razem wspierając najbardziej potrzebujących. W tegorocznej edycji wolontariatu niezbędną pomoc otrzyma Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbicach pod Wrocławiem.

Whirlpool Corporation i Fundacja Habitat for Humanity Poland współpracują ze sobą od 24 lat. Co roku organizują wolontariat na rzecz potrzebujących. W Europie to partnerstwo rozpoczęło się w 2004 r. Dzięki współpracy dotychczas udało się pomóc ponad 70 000 rodzin, a wsparcie finansowe wyniosło 2,3 mln euro. Na przestrzeni lat firma Whirlpool przekazała w regionie EMEA ponad 1153 urządzeń (o łącznej wartości ponad 200 000 euro). M.in. dla osób wychodzących z pieczy zastępczej i rozpoczynających życie na własny rachunek.

Wolontariat: wsparcie dla rodzinnego domu dziecka

W tegorocznej edycji wolontariatu pomoc trafi do Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbicach pod Wrocławiem. Prowadzi go para artystów plastyków: Maciejka i Jerzy. Wiele lat temu para, po odchowaniu dwójki swoich biologicznych dzieci, poszła za głosem serca i zaadoptowała Dawida, a potem Łukasza, Paulinę i Patrycję – dzieci o szczególnych trudnościach rozwojowych. Dwójka z nich, z powodu czterokończynowego porażenia dziecięcego, porusza się na wózkach inwalidzkich. 

Choć dom jest przystosowany do potrzeb dzieci, wymaga odświeżenia, zwłaszcza, że w przyszłości będzie mógł służyć innej rodzinie. W ramach akcji wolontariusze przemalują ściany i boazerie domu, przeprowadzą drobne prace wykończeniowe (np. montaż lamp, listew) i wykonają większe prace ogrodowe.

W Whirlpool od wielu lat działamy na rzecz poprawy życia w domu. Cieszymy się, że kolejny raz możemy współpracować z Habitat for Humanity Poland i tym samym okazać nasze nieustające wsparcie. Działania i kontakt z lokalnymi społecznościami, to ważne elementy strategii firmy, które chcemy wciąż rozwijać – mówi Zygmunt Łopalewski, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Whirlpool Corporation.

– Współpraca z biznesem w formie wolontariatu to ważny element naszej działalności. Pracownicy współpracujących z nami firm wykazują się ogromną empatią i wielkim zaangażowaniem w akcję. Wolontariat nie tylko uwrażliwia na różnorodne problemy społeczne, ale także pokazuje ogromną siłę wspólnego działania. Razem możemy naprawdę wiele osiągnąć – podkreśla Zofia Łątkowska, Koordynatorka Wolontariatu Habitat for Humanity Poland.