12 czerwca 2024

Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne

GPW po raz piąty przeprowadziła badanie dotyczące wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego.

– Raport „Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne” stanowi kontynuację badań realizowanych przez giełdę od 2012 r. Co dwa lata pytamy profesjonalnych uczestników rynku, takich jak analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni czy zarządzający funduszami o znaczenie danych ESG w ich procesach zarządczych – mówi Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników GPW.

Coraz więcej inwestorów przywiązuje wagę do analizy danej spółki pod kątem jej oddziaływania na klimat, środowisko społeczne oraz interesariuszy. W tegorocznym badaniu rekordowa liczba uczestników wskazała, że uwzględnia dane niefinansowe w swoich decyzjach inwestycyjnych. W tym procesie bazują oni na raportach spółek publicznych, ale korzystają także z bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami tych podmiotów.

– Tegoroczne wyniki badania potwierdziły trend, który obserwujemy już od kilku lat: po pierwsze 80 proc. ankietowanych jednoznacznie stwierdza, że spółki, które posiadają strategię ESG, są oceniane jako mniej ryzykowne niż spółki, które takiej strategii nie posiadają. Drugi ciekawy wniosek, jaki płynie z naszego badania jest taki, że 40 proc. jego uczestników jednoznacznie stwierdza, że spółki, które uwzględniają kwestię ESG w swoich modelach biznesowych, mogą uzyskać lepsze wyniki finansowe – mówi Tomasz Wiśniewski.

W Polsce i na świecie rośnie liczba funduszy, które inwestują zgodnie z kryteriami ESG. Dopisują również inwestorzy, którzy chętnie lokują w nich pieniądze.

– Coraz ważniejsze są kwestie związane z inwestowaniem zrównoważonym czy odpowiedzialnym społecznie. To także ciekawy nowy trend, który ma już charakter globalny. Zgodnie z nim coraz więcej inwestorów decyduje się na lokowanie swojego kapitału w tzw. fundusze tematyczne. W szczególności takie, które zwracają uwagę na kwestię ESG i na tej podstawie dokonują selekcji spółek do indeksów. Takie indeksy są właśnie podstawą do inwestycji w fundusze pasywne. To trend, który ma charakter globalny, ale także już staje się zjawiskiem lokalnym – zauważa Tomasz Wiśniewski.