30 maja 2024

Wsparcie młodych dorosłych opuszczających domy dziecka

Wedel we współpracy z Fundacją Dobrych Inicjatyw otacza opieką wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy przygotowują się do ich opuszczenia i samodzielnego życia. Jak pokazują dane – jest to grupa szczególnie narażona na trudny start w dorosłość. 

Akcja edukacyjna realizowana m.in. w Pijalniach Czekolady E. Wedel ma przybliżać klientom sytuację i potrzeby młodych ludzi. Zachęcać do efektywnego pomagania i wspólnego zmieniania rzeczywistości m.in. poprzez podpisanie petycji postulującej zmiany w systemie pieczy zastępczej.  

Z opublikowanego przez Fundację Dobrych Inicjatyw raportu „Start w dorosłość. Sytuacja młodych dorosłych po doświadczeniu życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej” można dowiedzieć się, jak radzą sobie osoby opuszczające tzw. domy dziecka. To pierwsze od wielu lat kompleksowe badanie poruszające tę kwestię. Dane są zatrważające.

Start w dorosłość po opuszczeniu placówki – wyniki badania 

Średni wiek usamodzielnienia się przeciętnego dziecka w Polsce wynosi prawie 29 lat (Eurostat). Tymczasem 18-latki, które nie kontynuują nauki, muszą ponad dekadę wcześniej opuścić tzw. dom dziecka i rozpocząć samodzielne życie. Aż 40 proc. badanych nie ma stałego źródła utrzymania, wielu z nich nie ma gdzie mieszkać. Jedynie 31 proc., opuszczając placówkę, otrzymało wsparcie emocjonalne. Osoby usamodzielniające się często wracają do niewydolnych wychowawczo rodzin lub do środowisk dysfunkcyjnych. Tym samym po raz kolejny spotyka je wykluczenie.

–  Badania pokazały, że wielu wychowanków pieczy zastępczej po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej wpada w tzw. czarną dziurę. Jako solidarne społeczeństwo mamy obowiązek naprawić tę sytuację i upomnieć się o dzieci oraz młodzież, które zostały zawiedzione w podstawowej komórce społecznej – we własnej rodzinie. Raport to dopiero pierwszy krok na drodze do realnej zmiany. Zaczynamy zaplanowane działania z partnerami, które pozwolą nam realnie wpływać na wdrożenie systemowych działań naprawczych – mówi Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Celem nadrzędnym jest naprawa systemu pieczy instytucjonalnej, tak by żadne dziecko w Polsce nie było pozbawione bezpiecznego miejsca do życia. Dlatego Fundacja Dobrych Inicjatyw we współpracy z partnerami biznesowymi edukuje i buduje poparcie społeczne dla postulatów zmian. Zaangażowanie firm, które dysponują różnorodnymi kanałami dotarcia do klientów i opinii publicznej, zwiększa zasięg i skalę prowadzonych działań.

Akcja uświadamiająca w Pijalniach Czekolady E.Wedel

Jednym z działań jest akcja w Pijalniach Czekolady E.Wedel. W myśl hasła „Z przyjemnością dla przyszłości” marka stawia na wspieranie młodych, którzy tą przyszłość będą wkrótce tworzyć. Dlatego klienci w Pijalniach w całej Polsce znajdą ulotki z hasłem: „Gotowi do startu? Nie”. Dowiedzą się z nich o sytuacji i potrzebach usamodzielniającej się młodzieży oraz możliwości wyrażenia poparcia dla postulatów zmian. W myśl przesłania akcji będą mogli przyłączyć się do społecznej zmiany i zapobiegać wykluczeniu osób, które stoją u progu samodzielnego życia. Wystarczy, że klienci podpiszą petycję, która ma na celu przeciwdziałanie kryzysowi w pieczy zastępczej. Znajduje się ona nahttps://fdi.org.pl/petycja/.

– Wedel od lat opiera swoje działania dobroczynne na wiedzy i odpowiednio zdiagnozowanych i zdefiniowanych potrzebach. Jest to możliwe dzięki współpracy z tak doświadczonym partnerem jak Fundacja Dobrych Inicjatyw. Chcemy być częścią sojuszu, który będzie miał wpływ na ułatwienie startu w dorosłość – stąd pomysł na akcję w naszych Pijalniach Czekolady. Dzięki obecności w 33 punktach w całej Polsce będziemy poprawiać świadomość o wyzwaniach, jakie czekają na młodych ludzi opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zachęcamy do dołączenia do naszej sieci wsparcia. Wspólne działanie organizacji pozarządowych, biznesu, a także pojedynczych osób może przynieść realną zmianę – komentuje Karolina Kopińska, koordynatorka ESG w Wedlu. 

Wielopłaszczyznowa współpraca

Współpraca z Fundacją Dobrych Inicjatyw jest elementem realizacji społecznego filaru strategii zrównoważonego rozwoju (ESG) Wedla. Działania zaczęły się 5 lat temu dzięki oddolnemu projektowi jednego z wedlowskich pracowników, w ramach programu grantowego „Wedel od Serca”. Trwają do dziś i są rozwijane o kolejne elementy. To wielopłaszczyznowe działanie – od wsparcia finansowego, przez produktowe (przekazywanie słodyczy do paczek świątecznych), po wolontariat pracowniczy.