23 czerwca 2024

mBank: wsparcie zdrowych finansów klientów

mBank podpisał Deklarację dotyczącą wspierania zdrowia finansowego i bankowości włączającej, w ramach Inicjatywy Finansowej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP-FI). Równocześnie bank uruchamia edukacyjną stronę www.twojaspokojnaglowa.pl. Pomaga ona użytkownikom zadbać o zdrowe finanse. Pozwala podnieść świadomość i wprowadzić konkretne zmiany w sposobie zarządzania finansami osobistymi.

Podpisując Deklarację dotyczącą wspierania zdrowia finansowego i bankowości włączającej (ang. Commitment to Financial Health and Inclusion), mBank zobowiązał się dbać o szeroki i równy dostęp różnych grup klientów do swoich usług. Jednocześnie pomaga osiągnąć stan, w którym mogą płynnie zarządzać zobowiązaniami oraz mieć pewność co do swojej przyszłości finansowej.

Młodzi, ale odpowiedzialni finansowo

– Pogłębiamy nasze zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność w ramach strategii ESG. Chcemy wspomagać naszych klientów w zrozumieniu skomplikowanego świata finansów – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. –  Nasi klienci są młodzi, chcielibyśmy, żeby ich dojrzałość w zakresie finansów była głębsza, żeby wiedzieli więcej. Ale równocześnie, aby nasze produkty były kształtowane jako odpowiedzialne, aby zapewniały, że klienci będą się czuli z nimi bezpiecznie – dodaje. 

Opracowana pod zwierzchnictwem ONZ deklaracja, którą właśnie podpisał mBank, to pierwsza tego typu inicjatywa wspierająca sektor bankowy w walce z wykluczeniem finansowym w promocji zdrowych finansów klientów. Została zainicjowana przez UNEP-FI w grudniu 2021 r.

Sygnatariusze Deklaracji są zobowiązani do:

  • Ustalenia, w ciągu 18 miesięcy od jej przyjęcia, celów, które w znaczący sposób przyczyniają się do zdrowia finansowego i włączenia finansowego.
  • Zaraportowania, w ciągu 18 miesięcy od podpisania Deklaracji, o stanie zdrowia i włączenia finansowego swoich klientów, a następnie corocznego raportowania o postępach w realizacji ustalonych celów.

mBank podpisał deklarację dotyczącą wspierania zdrowia finansowego i bankowości włączającej jako pierwsza instytucja finansowa z Polski. To nowe zobowiązanie stanowi rozwinięcie Zasad odpowiedzialnej bankowości UNEP-FI, które mBank przyjął w październiku 2021 roku.

Nowa edukacyjna strona internetowa

Zaangażowanie mBanku na rzecz zdrowych finansów jego klientów to nie tylko deklaracje na przyszłość. To też konkretne działania, które uruchamia już dziś. Najnowszym jest udostępnienie edukacyjnej strony internetowej. Klienci mogą na niej określić swoje priorytety w zakresie zdrowych finansów czy skorzystać z tekstów poradnikowych. Także wejść na stronę mBank.pl, gdzie znajdą informacje o ofercie usług finansowych, które pomagają im dbać o swoją kondycję finansową. 

Na tej stronie mBank uporządkował te zagadnienia według sześciu zasad, które kompleksowo obejmują perspektywę klientów. Zakładają one, że człowiek, który ma zdrowe finanse: 

  • bezpiecznie korzysta z internetu, 
  • świadomie wydaje swoje pieniądze, 
  • posiada poduszkę finansową, 
  • pożycza z głową na rzeczy, których naprawdę potrzebuje, 
  • dba o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i ubezpiecza to, co jest dla niego najcenniejsze, 
  • inwestuje na przyszłość.

– Jako bank chcemy mieć czynny udział w edukacji i budowaniu świadomości naszych klientów na temat zdrowych finansów. Uruchomiliśmy platformę twojaspokojnaglowa.pl, podpowiadamy w skrzynce wiadomości i w odpowiedniej zakładce, jak budować poduszkę finansową, jak zarządzać budżetem. Pomagamy również bezpiecznie korzystać z internetu. Podpowiadamy, jak nie dać się oszukać. Edukujemy w zakresie inwestycji, także od najniższych kwot. Zachęcam wszystkich, by dbali o zdrowie swoich finansów. Daje to niezależność i spokojną głowę – mówi Aleksandra Buczkowska, dyrektorka zarządzająca w bankowości detalicznej mBanku.