16 lipca 2024

Wytyczne do raportowania czynników ESG

GPW we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Celem dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów. GPW jest jedną z 56 giełd na świecie, które opublikowały przewodniki o raportowaniu czynników ESG.

Zalecenia i rekomendacje

GPW we współpracy z EBOiR opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG”, czyli przewodnik dla emitentów giełdowych dotyczący raportowania czynników ESG. Dokument systematyzuje i porządkuje zalecenia i rekomendacje w tym obszarze. Odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego zyskuje na znaczeniu w związku z rosnącą presją otoczenia. W tym zmieniającymi się oczekiwaniami inwestorów i sektora finansowego, oraz zmianami legislacyjnymi i rosnącą świadomością społeczeństwa. Silnymi motywatorami są także nowe możliwości biznesowe. Chodzi o rosnący popyt na zrównoważone produkty i usługi. Dodatkowo chęć poprawy swojej atrakcyjności biznesowej na rynku pracy oraz odpowiedź na zmieniające się zachowania konsumentów.

Wsparcie dla emitentów

„Wytyczne do raportowania ESG” zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi.

– Jednym z naszych kluczowych działań w obszarze ESG jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych. Dlatego też opublikowalismy „Wytyczne do raportowania ESG”, które zawierają praktyczne wskazówki i rozwiązania, bazujące na uznanych międzynarodowych standardach sprawozdawczości niefinansowej. W proces tworzenia Wytycznych zaangażowanych było wiele instytucji działających na rynku kapitałowym, które dostrzegają potrzebę podnoszenia jakości raportowania czynników ESG. Jesteśmy przekonani, że dla spółek małych i średnich Wytyczne będą drogowskazem, jak mierzyć wpływ ich działalności na otoczenie. A dla liderów w tym zakresie zbiorem najlepszych praktyk rynkowych – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Wzmocnienie polskiego rynku kapitałowego

Na arenie międzynarodowej Wytyczne mają wzmocnić pozycję polskiego rynku kapitałowego i zwiększyć zainteresowanie spółkami notowanymi na GPW. Inwestorzy chcą wiedzieć, czy spółki są odpowiednio przygotowane, aby zarządzać kwestiami ESG, co może w przyszłości warunkować dostęp do kapitału. Poprawa jakości raportowania czynników ESG będzie wspierać transformację gospodarki w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju. 

 EBOR z zaangażowaniem wspiera Polskę w transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne. W 2020 r. ponad dwie trzecie naszych inwestycji w Polsce miało charakter ekologiczny. W ramach naszych działań cieszymy się z możliwości wsparcia GPW, jako naszego partnera w przygotowaniu „Wytycznych do raportowania ESG”. Prowadzone prace uwzględniały wzrost zapotrzebowania inwestorów na spójne i porównywalne dane ESG dotyczące poszczególnych spółek. W projekcie wzięto również pod uwagę kluczowe zasady zrównoważonego finansowania w Unii Europejskiej. Celem „Wytycznych” jest wspieranie transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zielonej, konkurencyjnej i inkluzywnej gospodarki. Istotne jest także wspieranie pozycji GPW, jako regionalnego lidera zrównoważonego rozwoju – powiedział Grzegorz Zieliński, Dyrektor Regionalny EBOR-u na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie.

Dlaczego warto ujawniać dane ESG

 „Wytyczne do raportowania ESG” odpowiadają na pytanie, dlaczego warto ujawniać dane ESG, czym one są i jak rozpocząć proces raportowania. Należy jednak pamiętać, że raportowanie jest procesem złożonym i nie ma jednego uniwersalnego podejścia, które sprawdzi się w przypadku każdej firmy. Mając na uwadze potrzeby interesariuszy, spółki muszą szukać rozwiązań, które najlepiej pasują do ich modelu biznesowego i obszarów działalności. O tym, jak realizować ten proces, mówią przedstawione w Wytycznych informacje, szczególnie rozdział opisujący te działania krok po kroku.

– Przygotowane przez nas „Wytyczne do raportowania ESG” konsultowane był z szerokim gronem interesariuszy. W tym z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, emitentami oraz przedstawicielami administracji rządowej. Naszym celem było stworzenie dokumentu, który uwzględnia unijne regulacje oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości niefinansowej. Który będzie pomocny dla polskich emitentów oraz innych zainteresowanych podmiotów – powiedział Wouter Scheepens, partner w Steward Redqueen.

Będą szkolenia i webinaria

 Bardzo się cieszę, że uczestniczyliśmy w procesie tworzenia “Wytycznych do raportowania ESG”. Przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konsultacje z interesariuszami pokazują, potrzebę czytelnych rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa w uwzględnianiu czynników ESG w strategiach zarządzania oraz w obszarze sprawozdawczości. Co równie ważne – otwartość i zrozumienie biznesu dla potrzeby zmian wspierających zrównoważony rozwój. Przed nami realizacja ambitnych celów, transformacji na miarę wyzwań klimatycznych, środowiskowych i społecznych. Wytyczne, głęboko w to wierzymy, będą w tym procesie bardzo pomocne – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

GPW planuje zorganizować szereg działań informacyjnych dla emitentów, w tym webinarów oraz szkoleń. 

Cały dokument: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”.