13 kwietnia 2024

Xiaomi – strategia klimatyczna Filozofia Zerowej Emisji

Xiaomi do 2040 roku w swoich głównych segmentach działalności chce zredukować emisję gazów cieplarnianych o 98 proc. Firma ogłosiła dokument o nazwie Filozofia Zerowej Emisji.

Xiaomi ogłosiła plan znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (ang. GHG), o nazwie Filozofia Zerowej Emisji. Xiaomi zamierza osiągnąć niższą emisję dwutlenku węgla poprzez badania i rozwój czystych technologii. A także rozszerzanie technik zarządzania odpadami elektronicznymi oraz wdrażanie ekologicznych zasad działania i logistyki.

Strategia klimatyczna, czyli Filozofia Zerowej Emisji

Firma angażuje się w zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez innowacje technologiczne i wydajność operacyjną. Chce przyczynić się do przyspieszenia globalnego przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto, wprowadzając dbałość o klimat do procesu projektowania i dostarczania swoich produktów. 

Celem Filozofii Zerowej Emisji Xiaomi jest zwiększenie skuteczności i dostępności produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego produkcji i usług. Xiaomi będzie nadal zwiększać wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, aby wywierać pozytywny wpływ na klimat i wspierać bardziej ekologiczny styl życia oraz społeczeństwo niskoemisyjne.

Cele w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych

Xiaomi przyjmuje etapowe podejście do opracowywania i wdrażania planów działań co do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Swój pierwszy w historii cel redukcji emisji gazów cieplarnianych Xiaomi wyznaczyło w 2021 roku. Założono wówczas zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na osobę o 4,5 proc. do 2026 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2020. Na 31 grudnia 2022 r. firma osiągnęła 21,12 proc. redukcję emisji GHG na osobę w stosunku do roku bazowego.                                                                      

Aby wesprzeć globalne dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu netto do 2050 roku, Xiaomi zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 poprzez:

  • Ograniczenie emisji GHG z głównych segmentów działalności o co najmniej 70 proc. w stosunku do poziomu z roku bazowego – najpóźniej do 2030 roku.
  • Ograniczenie najpóźniej do 2040 r. emisji gazów cieplarnianych z głównych segmentów działalności o co najmniej 98 proc. w stosunku do poziomu z roku bazowego. Przy spełnieniu warunków wstępnych umożliwiających osiągnięcie zerowej emisji netto.
  • Nadanie priorytetu wykorzystania technologii niskoemisyjnych, długoterminowych umów zakupu energii oraz wytwarzaniu energii odnawialnej na miejscu.
  • Zachęcanie kluczowych dostawców do ustanowienia własnych celów w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Takich, które będą porównywalne lub bardziej ambitne niż cele Xiaomi, aby zapewnić ciągłą redukcję.

Badania i rozwój czystych technologii oraz unowocześnianie produktów

W 2022 roku Xiaomi zainwestowało ponad 50 proc. swoich wydatków brutto na badania i rozwój w czyste technologie. W tym samym roku zastosowanie patentów i produktów związanych z czystymi technologiami przyniosło 59,7 proc. przychodów:

  • 5G i energooszczędna technologia transmisji sygnałów.
  • Energooszczędne wyświetlacze.
  • Technologia ładowania.      
  • Ekologiczne opakowania. 
  • Recykling i utylizacja.
  • Zwiększanie trwałości.

Xiaomi rozwija swój program odkupu urządzeń, zwiększając rodzaje produktów nadających się do recyklingu oraz zasięg usług recyklingowych. Firma zbiera przedmioty w sklepach, pocztą i bezpośrednio od konsumentów, aby zachęcić użytkowników do recyklingu. W ubiegłym roku firma uruchomiła program odkupu urządzeń. Współpracuje również z partnerami w zakresie utylizacji odpadów powstałych w procesie naprawy produktów i komponentów elektronicznych.

Odnawianie i ponowne wykorzystanie: Xiaomi angażuje się w promowanie rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym poprzez odnawianie używanych produktów. W 2022 r. fabryka przerobiła około 94 000 smartfonów, 5 600 skuterów elektrycznych i 6 200 telewizorów. Wszystkie z tych urządzeń zostały sprzedane jako certyfikowane produkty odnowione.