30 maja 2024

Żabka ma zatwierdzone cele dekarbonizacji

Cele dekarbonizacji Żabka Polska, zawarte w strategii ESG, zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Przeciwdziałanie zmianom klimatu jest wyzwaniem globalnym, a zarazem ogromnym sprawdzianem z odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa. Żabka aktywnie pracuje nad zmniejszeniem swojego negatywnego wpływu na środowisko. Jako firma rozwijająca się w sposób zrównoważony, podchodzi do tego wyzwania kompleksowo. Pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii. Poszukuje nisko- i zeroemisyjnych źródeł. Testuje innowacyjne zielone technologie oraz zachęca konsumentów do dokonywania przyjaznych planecie wyborów. Cele dekarbonizacji firmy to osiągnięcie do 2025 r. neutralności klimatycznej. W ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2, oraz ograniczenie intensywności emisji w sklepach w zakresie 3. Zgodnie z celami inicjatywy Science Based Targets (SBTi), do której firma przystąpiła w 2021 r.

Zespół Walidacji Celów zatwierdził redukcję gazów

W końcu roku zadeklarowane przez Żabkę cele redukcji emisji gazów zostały oficjalnie zatwierdzone przez Zespół Walidacji Celów działający w ramach SBTi. Ustanowione przez Żabkę cele klimatyczne, zgodnie z oceną SBTi, wpisują się w najbardziej ambitne postanowienie Porozumienia Paryskiego. Zakładają one ograniczenie ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną.

– W Żabce każdego dnia podejmujemy szereg proekologicznych działań. Włączamy w te procesy zarówno naszych pracowników, franczyzobiorców, jak i klientów. Aktywnie pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Aby móc działać jeszcze skuteczniej, przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets. Promuje ona odpowiedzialne i transparentne wyznaczenie celów redukcji śladu węglowego w oparciu o wiedzę naukową. Jesteśmy dumni, że nasze cele zostały przez SBTi pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone – podkreśla Anna Grabowska, wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

Naukowo zatwierdzone i zweryfikowane

Cele SBTi zakładają, że Żabka zredukuje o 25 proc. całkowitą emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do 2026 roku wobec 2020. Także obniży o 70 proc. intensywność emisji gazów cieplarnianych w sklepach do 2026 r. (zakres 3, t CO2/PLN1m) w odniesieniu do tego samego czasu. Do końca 2026 r. sieć zaangażuje partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 75 proc. wydatków zakupowych z obszaru produktów i usług w ustalenie naukowo potwierdzonych celów redukcyjnych.

– Science Based Targets to inicjatywa współtworzona przez UN Global Compact. Dołaczyło do niej już ponad 1000 firm z 60 krajów. Działają w 53 sektorach gospodarki i zatrudniających łącznie ponad 32 miliony osób! To pokazuje skalę oddziaływania inicjatywy, której głównym założeniem jest wspieranie ambitnych celów korporacyjnych. Takich, które pozwalają zredukować negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko, a przez to zatrzymać wzrost temperatur. Cieszy mnie, że Żabka, firma członkowska UN Global Compact i partner naszych programów, dołącza do tej inicjatywy. To szansa na efektywność wyznaczanych celów i ich zgodność z naukowymi wytycznymi ekspertów ONZ ds. klimatu. Tylko działając w oparciu o rzetelną wiedzę, możemy przeciwdziałać zmianie klimatu szybko i według najlepszych standardów – skomentował Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.