23 czerwca 2024

Żabka w rankingu EcoVadis 2022

Żabka znalazła się wśród 1 proc. firm na świecie, które najlepiej integrują czynniki pozafinansowe (ESG) w swoich strategiach i operacjach.

Żabka Polska, wypełniając strategiczne zobowiązania, kontynuuje certyfikację EcoVadis, rozpoczętą w 2020 roku. Na podstawie otrzymanych wcześniej wyników, Żabka opracowała i wdrożyła plan działania firmy. W efekcie wprowadzonych zmian, już w drugim procesie certyfikacji Żabka otrzymała platynowe – najwyższe możliwe do zdobycia – wyróżnienie. Tym samym, znalazła się w gronie 1 proc. firm na świecie, które najlepiej integrują czynniki ESG w swoich strategiach i operacjach.  

– Jesteśmy dumni z platynowego medalu przyznanego Żabce przez EcoVadis. Wynik ten udało nam się osiągnąć dzięki profesjonalnemu podejściu do działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. W Żabce, Strategia Odpowiedzialności jest integralną częścią naszej strategii biznesowej i punktem odniesienia przy podejmowaniu kluczowych decyzji – powiedziała Anna Grabowska, wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Żabka Polska.

Cztery filary

Strategia odpowiedzialności Żabki opiera się na czterech filarach: zrównoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja i zielona planeta. Firmie udało się osiągnąć wysoki wzrost oceny EcoVadis z roku na rok. Żabka zanotowała skok od brązu do platyny. Znalazła się w gronie 1 proc. najlepiej ocenianych przez EcoVadis firm na świecie. Weryfikacji przez EcoVadis dotychczas poddanych zostało więcej niż 75 000 firm z ponad 160 krajów świata, reprezentujących około 200 branż. 

EcoVadis jest jedną z najbardziej zaufanych w świecie agencji ratingowych. Dostarcza przedsiębiorstwom oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wspierane przez potężną platformę technologiczną i globalny zespół ekspertów z wielu dziedzin, łatwe w użyciu i praktyczne karty wyników zrównoważonego rozwoju EcoVadis zapewniają szczegółowy wgląd w zagrożenia środowiskowe, społeczne i etyczne dla ponad 200 branż, w ponad 160 krajach.