21 lipca 2024

Zalando zmieni komunikację o produktach

Zalando usunie ze strony internetowej wprowadzające w błąd informacje o zrównoważonym rozwoju produktów. To efekt rozmów i porozumienia z Komisją Europejską.

Internetowy sprzedawca Zalando, zobowiązał się do usunięcia oznaczeń i ikon zrównoważonego rozwoju wyświetlanych obok produktów na swojej stronie internetowej. Mogą one wprowadzać konsumentów w błąd w kwestii korzyści środowiskowych. Działania są efektem rozmów z Komisją Europejską i europejskimi organami ochrony konsumentów.

Po ponad roku intensywnej pracy nad doświadczeniem klientów (customer experience) i ścisłym dialogu z Komisją Europejską, osiągnęliśmy wzajemne porozumienie. Nasze propozycje poprawy przekazywania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem zostały zaakceptowane. Postępowanie przeciwko nam umorzono, pod warunkiem wdrożenia uzgodnionych zmian – oświadczyła spółka w komunikacie po decyzji KE.

Stop greenwashingowi

W Europie realizowanych jest szereg inicjatyw, które mają na celu m.in.:

kilka dni temu UE przyjęła przepisy aktualizujące dyrektywę w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (UCPD) i dyrektywę w sprawie praw konsumentów (CRD). Celem przepisów jest uwzględnianie aspektów związanych z zieloną transformacją i gospodarką o obiegu zamkniętym. W tym także przepisów zwiększających przejrzystość etykiet produktów poprzez zakaz stosowania ogólnych oświadczeń środowiskowych niepopartych dowodami.

Wielu konsumentów chce być bardziej ekologicznymi. Ważne jest, aby mieli oni dostęp do wiarygodnych informacji, dzięki którym będą mogli podejmować decyzje i dokonywać zrównoważonych wyborów. Musimy również zapobiegać praktykom handlowców, którzy mogliby próbować czerpać korzyści z dobrych intencji konsumentów. Cieszę się, że lider rynku, jakim jest Zalando, porzucił te praktyki i zdecydował się na dostarczanie konsumentom jasnych i konkretnych informacji – powiedział Didier Reynders, europejski komisarz ds. sprawiedliwości.

Bez wprowadzających w błąd oznaczeń i ikon

Zalando zobowiązała się do podjęcia szeregu działań, w tym do usunięcia oznaczeń zrównoważonego rozwoju ze wszystkich stron internetowych. Także wprowadzających w błąd ikon, takich jak liść lub drzewo, które były wyświetlane obok produktów. Zalando nie będzie także używać terminu „zrównoważony rozwój” lub innych terminów wskazujących na korzyści środowiskowe lub etyczne bez uzasadnienia. Firma będzie publikować jasne informacje o produkcie, m.in. takie jak procent użytych materiałów pochodzących z recyklingu.

Zalando zobowiązało się również do jasnych informacji o korzyściach dla zrównoważonego rozwoju produktów na stronach szczegółowo je opisujących. Także do przeglądu swojej strony poświęconej zrównoważonemu rozwojowi.

Firma podała w komunikacie: „Ponieważ w ciągu najbliższych kilku lat opracowanych zostanie szereg przepisów dotyczących wyrobów włókienniczych, zachęcamy decydentów UE do ustanowienia spójnych ram regulacyjnych, które zwiększą nie tylko zaufanie konsumentów, ale także ich zaangażowanie. Zapewnią jednocześnie firmom pewność prawną. Nasze wzajemne porozumienie z Komisją Europejską jest pierwszym krokiem w stronę zapewnienia branży jasności co do tego, jak mogłoby wyglądać zgodne z przepisami działanie w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Źródło: ESGToday