13 kwietnia 2024

Zintegrowany raport roczny BNP Paribas za 2023 r.

BNP Paribas opublikował raport roczny integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG). Stanowi on skrót najważniejszych informacji przedstawionych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy w 2023 roku opublikowanym 1 marca tego roku. To już piąta edycja raportu.

W 2023 roku bank konsekwentnie realizował strategię biznesową w ramach czterech filarów (UP, POSITIVE, STRONGER, TOGETHER). Organizacja stawiała na nowe rozwiązania technologiczne, wzrost zrównoważonego finansowania, digitalizację procesów i usług oraz dbałość o rozwój i satysfakcję pracowników.

– Zintegrowany raport za 2023 rok, podobnie jak w ubiegłym roku, stanowi część opublikowanego raportu rocznego. Do raportowania podchodzimy kompleksowo – zależy nam na pokazaniu zależności między finansowymi i pozafinansowymi aspektami funkcjonowania Grupy. Tradycyjnie udostępniamy też skróconą wersję online raportu z podsumowaniem kluczowych informacji – mówi Katarzyna Tatara, dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich w BNP Paribas.

Sprawozdanie Zarządu uwzględnia najlepsze praktyki rynkowe oraz spełnia wymogi krajowych i międzynarodowych wytycznych istotnych dla biznesu w zakresie raportowania informacji niefinansowych: 

  • międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego GRI Standards 2021; 
  • Integrated Reporting Framework Fundacji IFRS;
  • rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie raportowania ryzyka klimatycznego. 

Wybrane informacje niefinansowe zaprezentowane w raporcie poddano weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską.