23 czerwca 2024
nowe etykiety

Znikają plusy z oznaczeń pralek, lodówek i telewizorów

Od początku marca tego roku w całej Unii Europejskiej zmieniają się oznaczenia efektywności energetycznej. Przede wszystkim znikają „plusy” przy oznaczeniach literowych. Pralka czy lodówka, która do tej pory była w klasie energetycznej np. A+ teraz może zostać oznaczona literą F lub nawet G.

Etykiety energetyczne funkcjonują od ponad 20 lat. Stanowią jedno z najskuteczniejszych narzędzi Unii Europejskiej w całej polityce klimatycznej. Umieszczane są na urządzeniach elektrycznych. Mają ułatwić konsumentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów. Przez ostatnie lata nastąpiło rozmnożenie plusów, które miały świadczyć o jeszcze lepszej jakości produktów. Często trudno było za tym nadążyć i zrozumieć różnicę. Obecnie wprowadzane zmiany mają przede wszystkim przywrócić przejrzystość oznaczeń.

Rozmnażanie plusów

Przeskalowanie etykiet polega na likwidacji „plusów”  z poszczególnych klas np. A+, A++ oraz A+++ i powrocie do siedmiopunktowej skali – A, B, C, D, E, F, G. Zakresy zużycia energii w danej klasie,  obecnie zostały ustalone w taki sposób, aby w momencie wprowadzenia nowej etykiety było praktycznie niemożliwe  zakwalifikowanie jakiegokolwiek produktu do klasy energetycznej A. I jednocześnie bardzo mało prawdopodobne, że urządzenie trafi do klasy B. Oznacza to, że najlepsze produkty z obecnej klasy A+++ w momencie zmiany w najkorzystniejszym przypadku trafią do klasy B lub C. Z kolei te najmniej efektywne na rynku z obecnej klasy A+ trafią do klasy najniższej, czyli G. Oznacza to, że dwie pierwsze klasy (A oraz B) w momencie wprowadzenia zmiany mają pozostać praktycznie puste. Na rynku po prostu nie będzie urządzeń w tej klasie. Zabieg ten ma chronić przed zbyt częstym przeskalowywaniem i zapewnić stabilność w danej grupie przez najbliższe 10 lat.

Pierwsza grupa produktowa

Przepisy wprowadzają także harmonogram przeskalowywania etykiet w danej grupie produktowej. W pierwszej kolejności etykiety zmieni pięć grup produktowych. Od marca 2021 r. w punktach sprzedaży na sprzęcie chłodniczym, pralkach, pralko-suszarkach, zmywarkach oraz telewizorach (wyświetlaczach elektronicznych o powierzchni powyżej 100 cm2) będą eksponowane nowe etykiety bez plusów, czyli zastosowanie znajdzie skala od A do G.

Dla oświetlenia nowe oznaczenia będą obowiązywać od 1 września 2021 r. W przypadku pozostałych urządzeń przeskalowanie nastąpi najdalej do 2026 roku. 

Tylko zmiana oznaczenia

Dla zobrazowania: obecne lodówki w klasie A+++ otrzymają klasę C lub D. Sprzęt z klasą A++ otrzyma klasę D lub E, a sprzęt z klasy A+ trafi do klas F i G. Dodatkowo, zmianie ulegają także metody badań oraz parametry pomiarów, co skomplikuje proces przeskalowania. W efekcie producenci i importerzy będą musieli zapewnić badanie laboratoryjne urządzeń na potrzeby sporządzenia dwóch etykiet energetycznych – oprócz efektywności energetycznej, również hałasu.

Zmienia się także wygląd nowej etykiety. Poza brakiem „plusów” zmieniono w niej także kilka elementów. Na etykiecie pojawia się m.in. kod QR do wykorzystania w aplikacjach mobilnych. 

Jak wspominaliśmy, nowym elementem jest także informacja o skali hałasu – tu klasa A będzie oznaczać bardzo ciche urządzenia. Jednocześnie etykiety pralek oraz zmywarek będą pokazywały wartość zużycia energii nie dla standardowych 280 cykli rocznie, jak to było do tej pory, ale dla 100 cykli w trybie programu eko.

Jak rozpoznać etykietę ze zmienioną skalą
źródło: Komisja Europejska

14 dni na zmianę

Od dziś, czyli 1 marca, chłodziarki, pralki, pralko-suszarki, zmywarki oraz telewizory i monitory powinny posiadać nową etykietę energetyczną. Od teraz sprzedawcy mają maksymalnie 14 dni roboczych na zamianę starych etykiet energetycznych na nowe.

Sprzedawca, który nie jest w stanie uzyskać dla posiadanych w magazynie urządzeń „nowej” etykiety ze zmienioną skalą ze względu na zaprzestanie działalności przez dostawcę, może sprzedawać takie urządzenia z niezmienioną skalą maksymalnie do 1 grudnia 2021 r.

Więcej na temat wprowadzanych zmian: https://etykietaenergetyczna.pl

Materiał źródłowy: Biuletynu Euro Info 7/2019, Radosław Maj kierownik projektów w APPLiA Polska Związku Pracodawców AGD.