23 czerwca 2024

Zobowiązania ESG firmy KPMG w Polsce

KPMG w Polsce przedstawia zobowiązania i dotychczasowe osiągnięcia w obszarach związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym (ESG). Najpóźniej do 2030 r. KPMG w Polsce chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Jednocześnie nieustannie rozwija zakres oferowanych usług ESG. Zgodnie z ogłoszoną w 2021 r. strategią, KPMG rozpoczęło globalną inwestycję wartą 1,5 mld dolarów. Ma na celu wsparcie klientów w wyzwaniach ESG. 

Publikacja „KPMG: Our Impact Plan 2022” to zbiór zobowiązań i planów z obszaru ESG. Także podsumowanie dotychczasowych działań podjętych w czterech kluczowych dla KPMG filarach: Planeta, Ludzie, Dobrobyt i Ład korporacyjny. Co roku firma będzie publikować informacje na temat realizacji swoich zobowiązań. „KPMG: Our Impact Plan 2022” jest opracowaniem, które przygotowuje każda firma członkowska. KPMG w Polsce jako jedna z pierwszych praktyk przyjmuje zobowiązania zebrane w tym dokumencie. 

– Świat stoi w obliczu niespotkanych dotąd wyzwań. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za wspieranie pracowników, klientów i społeczeństwa w celu zapewnienia lepszej, zrównoważonej przyszłości. Wiemy, że przed nami jeszcze dużo pracy. Tylko w taki sposób możemy wspierać pozytywne zmiany – mówi Stacy Ligas, CEO KPMG w Polsce.

Najważniejsze działania i zobowiązania KPMG w Polsce obejmują następujące obszary:

  • Planeta. KPMG w Polsce zamierza osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto do 2030 r. W 2021 r. odnotowano 43-proc. redukcję emisji netto (w porównaniu z rokiem 2019).
  • Ludzie. W 2021 r. 31 proc. pracowników na stanowiskach partnerów i dyrektorów KPMG w Polsce stanowiły kobiety. Globalnie zaś firma zobowiązała się do 2025 r. osiągnąć reprezentację kobiet na szczeblu kierowniczym na poziomie 33 proc. Jest zatem dużo do zrobienia w tym temacie.
  • Dobrobyt. KPMG aktywnie rozwija i doskonali zakres oferowanych usług ESG. Ogłoszona w 2021 r. strategia o wartości 1,5 mld dolarów umożliwi powstanie Regionalnych Centrów ESG wspierających klientów w obszarach ESG. Współpraca z renomowanymi uniwersytetami zapewni kompleksową ofertę szkoleń dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie.
  • Ład korporacyjny. Pracownicy KPMG na całym świecie z zaangażowaniem świadczą najwyższej jakości usługi zgodnie z wartościami i standardami etycznymi KPMG. Bezpieczeństwo oraz poufność informacji są filarem świadczonych przez KPMG usług.

Jest wiele do zrobienia

Pandemia COVID-19, niepokoje społeczne i liczne klęski żywiołowe związane ze zmianami klimatu, konflikty zbrojne i wynikające z nich kryzysy uchodźcze to tylko niektóre problemy, z którymi musimy się mierzyć. Ich rozwiązanie wymaga współpracy nas wszystkich, szczególnie zaangażowania biznesu. 

– KPMG: Our Impact Plan 2022 jest mapą drogową dla naszych pracowników. Po to, by aktywnie współtworzyć świat, w którym pracujemy, i na który mamy realny wpływ. Zależy nam na maksymalnej aktywizacji naszych pracowników, wierzymy, że każdy głos i każde działanie mają znaczenie. Wykorzystując cały nasz potencjał, będziemy dążyć do tego, aby nasze starania przynosiły jak najlepsze efekty. Zapraszam wszystkich, którym są te tematy bliskie do zapoznania się z „KPMG: Our Impact Plan 2022 – mówi Wojtek Piotrowski, Head of Our Impact Plan, KPMG w Polsce.