15 lipca 2024

Zrównoważone węzły betonowe a zielona transformacja

Kompleksowe podejście do procesu produkcji redukuje koszty projektu i koszty środowiskowe. Strategia Lafarge skoncentrowana jest na zrównoważonej produkcji materiałów budowlanych. Firma postawiła sobie za cel zmodernizować wszystkie zakłady betonowe w kierunku minimalizacji wpływu na środowisko i obniżania śladu węglowego. Zmiana obejmuje zarządzanie gospodarką wodną, zieloną energią, bioróżnorodnością na terenie zakładów, jak również stosowanie gospodarki obiegu zamkniętego. W ten sposób powstanie cały ekosystem pozwalający na zrównoważoną produkcję.

Beton jest drugim po wodzie, najczęściej używanym materiałem w budownictwie. Jego zrównoważona produkcja ma olbrzymi wpływ na zieloną transformację i dekarbonizację branży. Na tę chwilę nie wynaleziono alternatywnego materiału, który mógłby zaspokoić potrzeby infrastrukturalne i mieszkaniowe. Dlatego wytwarzanie betonu wymaga stałej modernizacji zakładów, by czynić je bardziej zrównoważonymi.

Beton jest bezpiecznym, ogniotrwałym, wytrzymałym, zapewniającym komfort akustyczny, a przede wszystkim w pełni recyklingowalnym materiałem.  Rocznie zużywa się ponad 25 miliardów betonu na całym świecie[1]. W budownictwie materiał ten odgrywa kluczową rolę ze względu na ilość potrzebną do tworzenia trwałej infrastruktury, która będzie w stanie znieść zmiany klimatu. Obniżanie śladu węglowego betonu to jeden z głównych kierunków zmian w budownictwie. Nie można jednak zapomnieć o samym procesie jego produkcji, który również ma bardzo istotne znaczenie w dekarbonizacji całego łańcucha budownictwa. Wymaga skupienia się nie tylko na zasobach technologicznych, środowiskowych i ekonomicznych, ale również na wpływie na życie i zdrowie ludzi. 

Efektywność energetyczna i zielona energia

Zgodnie z planem 100 proc. energii konsumowanej przez zakłady Lafarge w 2030 roku będzie pochodzić z energii odnawialnej i niskoemisyjnej, m. in. z farm fotowoltaicznych, wiatrowych czy z odzysku ciepła. Już dziś 50% zapotrzebowania na energię Lafarge w Polsce pochodzi z odnawialnych źródeł.

Na ekologicznej mapie Lafarge wyróżniają się już trzy zmodernizowane zakłady w Warszawie, Krakowie i Chrzanowie. Przeszły one gruntowne inwestycje, pozwalające na pozyskiwanie energii elektrycznej z fotowoltaiki. 

Rewitalizacje betoniarni i recykling wody

W węzłach betonowych w Warszawie, Krakowie i Chrzanowie został wprowadzony ciągły monitoring zużycia wody. Zakłady zawracają jak najwięcej ilości tego surowca do ponownej produkcji, dzięki czemu użytkują minimalną ilość wody z miejskich sieci. Lafarge inwestuje też w roślinność na ich terenie, której celem jest nie tylko upiększenie infrastruktury przemysłowej, ale również oczyszczanie powietrza wokół nich.     

W 2030 roku Lafarge planuje retencję wody we wszystkich zakładach betonowych. Dodatkowo będzie maksymalizować udział wody z recyklingu, co ma zmniejszyć zużycie świeżej wody o minimum 15 proc. Już teraz 90 proc. zakładów stosuje rozwiązania wykorzystujące odzyskaną wodę. 

Innowacyjna produkcja i zielony beton

Inwestycje podejmowane w węzłach betonowych przez Lafarge i Grupę Holcim – do której należy firma – mają na celu nie tylko rewitalizację zakładów i dążenie do zeroemisyjności, ale także tworzenie ekologicznych produktów. W węzłach betonowych Lafarge produkowany jest bowiem m.in. niskoemisyjny beton, którego składnikiem jest cement o obniżonym śladzie węglowym, który został stworzony na bazie materiałów z recyklingu i dodatków mineralnych pochodzących z innych gałęzi przemysłu.

– Zrównoważony beton wymaga nie tylko optymalizacji w zakresie receptur, ale również innowacyjnego podejścia do produkcji – mówi Tomasz Rułka, dyrektor Generalny Linii Produktowej Betonu w Lafarge Polska. – Branża co do zasady powinna wykorzystać mniej kruszywa lub więcej tego, które pochodzi z recyklingu betonu, więcej energii odnawialnej i w końcu maksymalnie zminimalizować ilość wody potrzebnej do produkcji, poprzez stosowanie obiegu zamkniętego w wytwórniach betonu oraz retencję wody. To działania, które wpłyną na dekarbonizację budownictwa.

Zrównoważone budownictwo celem Lafarge

Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw betonu jest krytycznie ważne dla realizacji celów mieszkaniowych i gospodarczych oraz inwestycji publicznych, prywatnych i infrastrukturalnych.  Dla Lafarge w Polsce i Grupy Holcim zrównoważone podejście do budownictwa wyraża się w haśle: Budować lepiej, zużywając mniej – mniej odnawialnych zasobów naturalnych, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań projektowych zapewniających tę samą wytrzymałość przy mniejszej ilości materiału użytego do budowy.     

Lafarge, należący do Grupy Holcim, stworzył kompleksową Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla Polski do 2030 r. Obejmuje ona wdrożenie zrównoważonego podejścia do produkcji materiałów budowlanych. 


[1] World Business Council for Sustainable Development 2009.