29 maja 2024

Zrównoważony rozwój w łańcuchach dostaw – badanie rynku

Panattoni wspólnie z kancelarią HFW oraz firmą badawczą Analytiqa przygotował raport dotyczący tempa zrównoważonego rozwoju w europejskiej logistyce i łańcuchach dostaw w 2023 roku. Z dokumentu wynika, że 72 proc. respondentów zobowiązało się do zmniejszenia emisji CO2 w ciągu najbliższych 5 lat. Popyt na stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych (EV) gwałtownie wzrósł z 53 do 67 proc. Rozwiązania oszczędzające energię w magazynach są ważne lub bardzo ważne dla 81 proc. respondentów.

Najnowszy „Raport na temat zrównoważonego rozwoju w europejskiej logistyce i łańcuchach dostaw 2023” podkreśla wzrost zainteresowania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, oszczędnością zasobów wodnych oraz magazynami energii odnawialnej, pozwalającymi przechowywać ją na miejscu.

Wyższy czynsz ale za zielony obiekt

W raporcie z 2022 roku, aż 80 proc. respondentów wskazywało potrzebę redukcji śladu węglowego. Tegoroczne badanie pokazuje, że 45 proc. firm jest gotowych płacić wyższy czynsz – równy oszczędnościom w całkowitych kosztach operacyjnych – aby przenieść się do zielonych obiektów. Co ciekawe, odsetek ten wzrasta do 51 proc. wśród firm 3PL. To świadczy o wyraźnym zwrocie w kierunku zrównoważonych nieruchomości. 

Biorąc pod uwagę kontekst zagrożeń związanych z paliwami i energią, nie jest zaskakujące, że po raz drugi rozwiązania oszczędzające energię (panele słoneczne, sensory oświetlenia, LED, wymienniki ciepła, urządzenia chłodnicze itp.) będą kluczowym obszarem zainteresowania i najważniejszym elementem ESG w operacjach magazynowych firm. Odpowiedziało tak 64 proc. wszystkich respondentów – powiedziała Emilia Dębowska, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Panattoni.

W tegorocznym raporcie zwrócono również uwagę na wciąż rosnące znaczenie certyfikatów takich jak np. BREEAM. Liczba korzystających z nich firm wzrosła z 27 do 31 proc. Pomimo wagi kosztów operacyjnych, jedna trzecia przedsiębiorstw dostrzega obecnie realną wartość certyfikatów środowiskowych. Kolejne 53 proc. rozważa to w kontekście potencjalnych kosztów. Akredytacje według standardów takich jak CDP i GRI również wzmacniają rosnące zaangażowanie.

Cele ESG w procesach przetargowych

W 2023 roku 72 proc. firm (wzrost z 69 proc.) włączyło cele ESG do procesów przetargowych. Więcej przedsiębiorstw wprowadza je też jako zobowiązania do spełnienia dla partnerów w łańcuchu dostaw (32 proc. wobec 28 proc.). Warto też zauważyć, że chociaż firmy mogą i rzeczywiście stosują różne podejścia do śledzenia zgodności umów z wymogami ESG, to maleje znaczenie samodzielnego raportowania a wzrasta audytu – mówi Matthew Gore, partner w HFW.

Co więcej, skutki niespełnienia zdefiniowanych celów mniej będą teraz wiązały się z karami finansowymi, bo rośnie liczba firm nalegających na prawo do zerwania kontraktów w przypadku ich niespełnienia. Aż 13 proc. wszystkich respondentów straciło lub nie przedłużyło kontraktu magazynowego z powodu niespełnienia celów ESG.

Raport akcentuje rolę wytycznych rządowych i sektorowych w kształtowaniu przyszłości wyborów paliwowych. Potrzeba dekarbonizacji transportu jest wyraźnie zaznaczona. Aż 66 proc. respondentów uznaje bliskość do punktów ładowania elektrycznego za „bardzo ważną” lub „ważną”. Ten wskaźnik co prawda spadł z 77 proc. w 2022 roku, ale to raczej wskazuje na potencjalny zwrot ku firmom preferującym indywidualne infrastruktury ładowania.

Badanie, zrealizowane zostało w 15 krajach europejskich, m.in. w Holandii, Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Przeprowadzono je na reprezentatywnej grupie dostawców usług logistycznych, spedytorów, firm kurierskich oraz przedsiębiorstw z sektorów produkcyjnego i detalicznego.